Een vriendelijke moordenaar?

Rosa van Gool Actualiteiten
31 augustus 2015

Kun je een moordenaar herkennen aan zijn karakter? Of juist vrijpleiten door een beroep op zijn goede persoonlijkheid? Rosa van Gool legt uit waarom karakter geen geldig argument is.

Promoveren en de kunst van het mislukken

2 Shona Kalkman Wetenschap
27 augustus 2014

Promovendi zouden naast successen ook hun mislukkingen moeten bespreken. Shona Kalkman betoogt dat zwijgen over gefaalde projecten schadelijk is voor promovendi én de wetenschap.

Wetenschappers aan de lopende band

1 Marijn Knip Wetenschap
20 augustus 2014

Er zijn enkele honderden Aziatische promovendi werkzaam op Nederlandse universiteiten. Hun werk- en leefomstandigheden zijn vaak slechter dan die van hun Nederlandse collega’s. Marijn Knip bespreekt de situatie van deze zogenoemde ‘labchinezen’.

Rwanda: opgroeien onder het juk van het verleden

3 Marieke Hopmanen Arja Oomkens Politiek
14 augustus 2014

Twintig jaar na de genocide in Rwanda kampt het land nog altijd met een onverwerkt trauma. Hoe ziet de toekomst eruit voor de jongere generatie?

Klimaatverandering: ongegronde hysterie of naderende apocalyps?

2 Claudia Wieners Wetenschap
7 augustus 2014

Iedereen heeft een mening over klimaatverandering, maar de feiten zijn de meesten onbekend. Klimaatwetenschapper Claudia Wieners legt uit wat we wél en niet weten over de opwarming van de aarde.

Allemaal Categoraal

7 Sicco de Knecht Politiek, Wetenschap
21 augustus 2013

De nieuwste rage in onderwijsland: excellentie is een vlucht naar voren van een systeem dat in het nauw gedreven is. Sicco de Knecht op zoek naar de waarde van excellentie wanneer de bodem van het bestel langzaam wegrot.

Mijn leven is geen kunstwerk

1 Martijn Simons Filosofie, Llowsofie
16 augustus 2013

Filosoof Martijn Simons bespreekt het concept 'leven als kunstwerk' aan de hand van de vraag 'hoe doe je het goed?'

Keuzevrijheid en het afvinkbestaan

6 Simon Gusman Filosofie, Llowsofie
14 augustus 2013

Filosoof Simon Gusman over het begrip keuzevrijheid en hoe het afvinkbestaan ons te kwader trouw maakt.

Het goede is geen voorgeprogrammeerd kanaal

1 Timon de Groot Filosofie, Llowsofie, Politiek
12 augustus 2013

Aanstaand promovendus in de filosofie Timon de Groot breekt een lans voor de menselijke vermogens om het goede actief te scheppen en het niet alleen passief te kiezen. Daarbij zouden we een voorbeeld moeten nemen aan de Oude Grieken, leren van de mogelijkheden van het internet en niet langer zappend door het leven gaan.

Nu is het tijd voor vuur

4 Dylan Prins Filosofie, Llowsofie, Wetenschap
9 augustus 2013

We leven om te sterven. Hoe kan de mens werkelijk leven met de dood als enige zekerheid? Volgens student Wijsbegeerte Dylan Prins zullen schoonheid en liefde de wereld redden, want verder is er niets anders wat dat zou kunnen.

Waarheid in vele vormen

4 Rosalie Schnoor Filosofie, Llowsofie, Wetenschap
7 augustus 2013

Doe je het goed door altijd de waarheid te vertellen? Studente geneeskunde Rosalie Schnoor zet vraagtekens bij de feitelijke waarheid en houdt een pleidooi voor pragmatisch eerlijk zijn. Een kusje op de knie helpt wel!

Voorbij de vraag naar het goede

Jochum Damstra Filosofie, Llowsofie
5 augustus 2013

Wat voor geluk valt er te halen buiten het bezoeken van uitzinnige festivals en het hebben van een prachtig Facebookprofiel? So You Think?!-kandidaat Jochum Damstra trapt af met een oproep tot berusting en reflectie.