Isabella Vos

Isabella Vos

Isabella Vos (1990) studeerde Wijsbegeerte aan de Universiteit van Amsterdam. Haar interesse gaat uit naar het raakvlak tussen ethiek en besluitvorming.

Opstand van de massamens

1 Actualiteiten, Filosofie, Literatuur 10 februari 2017

Wars van narcisme herleest Isabella Vos het werk van José Ortega y Gasset. Juist nu moeten we 'De Opstand van de Massamens' weer oppakken.

Willen wij onze kinderen kiezen?

2 Actualiteiten, Wetenschap 2 oktober 2015

Stel dat het in de toekomst mogelijk wordt om embryo's op intelligentie te testen, gaan we dat dan ook doen? In een wereld waar technologische controle over de geboorte groter wordt, dringt de vraag zich op in hoeverre we onze eigen kinderen willen gaan kiezen. Isabella Vos zet de voors en tegens op een rij.

Laat de strijd tegen ebola niet lijden onder goede bedoelingen

Actualiteiten, Wetenschap 17 november 2014

Het ebolavirus slaat zo hard om zich heen in West-Afrika, dat de neiging om veiligheidsprotocollen rond experimentele medicijnen overboord te gooien groot is. Die flexibiliteit is goedbedoeld, maar kan negatief uitpakken voor de strijd tegen ebola op de lange termijn.

Vaccin-vrees

7 Actualiteiten 6 mei 2014

Mazelen is in Nederland nagenoeg uitgeroeid dankzij duidelijk vaccinatiebeleid. Maar hoe komt het dat er onlangs een uitbraak was in een creche in Den Haag? Isabella Vos vond overeenkomsten en verschillen bij de tegenstanders van inenten.

Man of vrouw: maakt het uit?

9 Actualiteiten, Feminisme 7 januari 2014

Is geslachtsregistratie een essentieel onderdeel van identificatie? Isabella Vos bevraagt de rol van de overheid.

Vergeten doodswens

3 Actualiteiten, Filosofie 1 oktober 2013

Isabella Vos bekijkt de actuele euthanasiediscussie met een levensbeschouwelijke blik. Is het mogelijk om je als arts te houden aan de wettelijke zorgvuldigheidseisen bij euthanasie als iemand die dementeert eerder een wilsverklaring heeft getekend?

In dienst van het kwaad

7 Filosofie, Politiek 2 september 2013

Filosofe Isabella Vos analyseert Hannah Arendts concept van de banaliteit van het kwaad. Is haat een noodzakelijk vereiste voor het uitvoeren van de meest verschrikkelijke misdaden?

Geef mij een pil en ik ben genezen. Waarvan eigenlijk?

4 Filosofie, Wetenschap 24 april 2012

Isabella Vos beargumenteert een kritische rol voor de wetenschapsfilosofie in de discussie rondom DSM-5.