Leen Verheyen

Leen Verheyen

Leen Verheyen (1984) is filosofe en schrijfster. Ze schreef theaterteksten in opdracht van theatergezelschappen als HetPaleis en Villanella en publiceerde daarnaast ook poëzie en kort proza. Momenteel is ze als aspirant van het FWO verbonden aan het Centrum voor Europese Filosofie van de Universiteit Antwerpen, waar ze werkt aan een doctoraatsonderzoek over de cognitieve waarde van literaire fictie.

De waarde van intertekstualiteit

De Letter 22 februari 2019

De grenzen van literair realisme worden niet alleen bepaald door de inhoud, maar ook door de vorm van het werk. Leen Verheyen verdedigt deze stelling aan de hand van Coetzee's gebruik van vertelperspectieven.