Nee, ik heb niets te verbergen. Dus blijf uit mijn huis

Dirk van der Wal 13 november 2017

'Ik heb toch niets te verbergen', zeggen voorstanders van de zogeheten 'sleepwet'. Dirk van der Wal laat aan de hand van de filosofie van Jacques Derrida zien waarom de overheid bij jou thuis niets te zoeken heeft. En waarom we met een raadgevend referendum aan de noodrem moeten trekken.

Het referendum als vals dilemma

1 David Lodder 13 oktober 2017

In het regeerakkoord van Rutte III wordt het raadgevend referendum bij het grofvuil gezet. Een verlies voor de democratie of juist niet? David Lodder plaatst de discussie in perspectief en gaat na hoe houdbaar onze huidige referendumwet eigenlijk is.

Slimmer Reguleren? Beter Luisteren!

Filip Kalas 9 december 2016

Filip Kalas doet, wat de conservatieve partijen in aanloop naar de verkiezingen niet meer durven: legalisering van softdrugs hoog op de agenda zetten. Niet alleen om criminaliteit tegen te gaan, maar vooral ook om de geneeskrachtige werking van vele drugs te erkennen.

De haalbare verkiezingsbelofte

Lisa van Bussel 14 juni 2016

De verkiezingscampagne is open, maar de formatie vindt plaats achter gesloten deuren. Op gezette tijden eisen oppositiepartijen openheid, tot ze zelfs kunnen formeren. Maar verliezen mensen hun vertrouwen door een ondoorzichtige procedure, of door loze beloften tijdens de campagne?

Weg met wiskunde en geschiedenis?

Roy Dings 5 april 2016

Met platform Onderwijs 2032 wordt de noodzaak van bepaalde vakken in het middelbaar onderwijs, zoals geschiedenis en wiskunde, ter discussie gesteld - iedereen kan dat soort dingen op het internet opzoeken. Wat is eigenlijk de verhouding tussen externe kennisbronnen en onze eigen intelligentie? Met de hulp van filosofen Andy Clark en David Chalmers pluist Roy Dings het fijntjes uit.

Schaf het ontbindingsrecht van de Kamer af

Allard Amelink 28 maart 2016

Doordat de val van een kabinet nu steevast nieuwe verkiezingen inluidt, kent de politiek nu een continue cliffhanger. Allard Amelink betoogt dat de samenstelling van de Tweede Kamer hetzelfde zou moeten blijven na de val van een kabinet.

De oorlogsmetaforiek van Wilders

2 Adriaan Duiveman 19 januari 2016

Geert Wilders stelt dat hij niet oproept tot geweld, maar de beeldspraak die hij gebruikt, vertelt een ander verhaal. Oorlogsmetaforiek schept een wereldbeeld waaruit gewelddadig handelen kan voortvloeien.

(On)gelijkheid en (on)werkelijkheid

1 Job Harms 14 september 2015

De welvaart is in Nederland ongelijk verdeeld, dat wisten we al, maar Job Harms betoogt dat het een stuk erger is dan we denken. Hij pleit voor meer informatie over de ongelijkheid in de samenleving, zodat mensen beter geïnformeerd hun keuzes maken.

De PvdA moet weer op zoek naar haar ideologische veren

2 Kasper Bockwegen Marij de Wit 15 juni 2015

De sociaaldemocraten zien ten onrechte af van ideologie en de PvdA dreigt daarmee een zielloos omhulsel te worden. Zij heeft weer ideologie nodig in de partij, al was het maar om problemen goed te kunnen benoemen.

Een seculier betoog tegen de koopzondag

3 Jaap Tielbeke 7 januari 2015

Zijn koopzondagen bevorderlijk voor de maatschappij? Volgens Jaap van Tielbeke zijn er seculiere argumenten tegen de zevendaagse koopzucht.

volgende >