Wikimedia Commons

De Europese Unie moet haar ogen niet sluiten voor ‘Groot-Albanië’

Op het ogenblik heerst er veel onrust aan de buitengrenzen van de Europese Unie. Het conflict in Oekraïne en de dreiging van Islamitische Staat bedreigen de vrede in Europa. Maar de politieke onrust onder de (potentiële) kandidaat-lidstaten van de EU op de Balkan is veel dichterbij en wordt niet onder ogen gezien. Deze bedreiging van de vrede in Europa komt onder andere door het streven naar ‘Groot-Albanië’, waarin alle gebieden waar Albanezen wonen één staat zouden vormen. De voormalig Servisch ambassadeur in Parijs Dušan Bataković zei vier jaar geleden al: ‘Ik denk dat onze pers en publiek veel meer aandacht moeten besteden aan dit proces dat in volle gang is. Het brengt onze nationale belangen in gevaar en ondermijnt de stabiliteit op de Balkan.’  Mocht dit streven werkelijkheid worden dan is een militair conflict niet uit te sluiten.

De politieke onrust heeft zich gemanifesteerd tijdens de kwalificatiewedstrijd tussen Servië en Albanië in Belgrado op 14 oktober 2014. Aan het eind van de eerste helft vloog er een drone met een vlag het stadion binnen. Op de vlag stond een afbeelding van het te creëren ‘Groot-Albanië’. Dit leidde vervolgens tot rellen tussen de spelers van beide nationale elftallen en supporters die het veld op kwamen rennen. De Albanese spelers werden door Servische hooligans geschopt, geslagen en bekogeld met onder andere stadionstoeltjes. De wedstrijd werd gestaakt.

Op 9 mei 2015 nam een gewapende groep mannen delen van de Macedonische stad Kumanovo in. Dit resulteerde in een bloedig conflict met de politie, waarbij acht politieagenten en veertien terroristen omkwamen. Daarnaast raakten meer dan 37 politieagenten gewond en dertig terroristen werden gearresteerd. De terroristen droegen allemaal symbolen van het Bevrijdingsleger van Kosovo (UÇK). Volgens Macedonische media werden de terroristen geleid door mannen die in Kosovo vochten voor onafhankelijkheid van Servië. Ze bleken ook lijfwachten van de leider van de regerende Macedonische politieke partij die opkomt voor de belangen van de Albanese minderheid in Macedonië.

Dit proces brengt onze nationale belangen in gevaar en ondermijnt de stabiliteit op de Balkan

Er zijn Albanezen die geloven dat de Macedonische premier Nikola Gruevski het conflict met de Albanese minderheden heeft geprovoceerd. Gruevski zou hiermee de aandacht van zijn eigen spionageschandalen willen afleiden. De oppositieleider Zoran Zaev vindt dat Gruevski af moet treden sinds bekend werd dat er meer dan 20.000 mensen afgeluisterd, bespioneerd en gevolgd werden, waaronder journalisten, oppositieleiders en ambassadeurs. Meerdere ministers hebben door dit schandaal intussen hun ontslag aangeboden. Maar ondanks enorme protesten die zijn aftreden eisten lijkt Gruevski tot nu toe niet van plan zich over te geven. Met woorden als ‘Macedonië geeft zich niet over’ probeert hij uit te stralen een sterke leider te zijn. Gruevski lijkt op die manier zijn eigen lot aan dat van het land te verbinden. Hij wil de Macedoniërs laten geloven dat hij de juiste leider voor hen is.

Servische experts menen dat Kosovo en Albanië, die de facto al een soort gemeenschap vormen, zullen proberen uit te breiden naar gebieden die bewoond worden door Albanezen. Volgens de Servische regering hebben de groepen die streven naar Groot-Albanië steun van de Verenigde Staten, omdat het Westen Macedonië zou willen distantiëren van Rusland. Dit om een potentiële gasleiding te voorkomen die Russisch gas aan Europa moet leveren via Turkije en de Balkan. Hierdoor zouden de conflicten in Macedonië het strijdtoneel zijn van een ‘geopolitieke confrontatie tussen Rusland en Amerika’.

Conflicten in Macedonië zijn het strijdtoneel van geopolitieke confrontatie tussen Rusland en Amerika

De Servische pers beweert ook dat het Westen de pro-Russische Gruevski zijn macht wil ontnemen, om de oppositie onder leiding van Zaev aan de macht te helpen. Er zou al besloten zijn om Macedonië te federaliseren in een Macedonisch en Albanees deel - een stap richting Groot-Albanië. Hiermee lijkt de Servische berichtgeving door te slaan in complotdenken. Servië is kandidaat-lidstaat van de EU, maar schroomt niet om zijn sterke band met Rusland te benadrukken. Dit zou een verklaring kunnen zijn waarom in de Servische berichtgeving naar het Westen gewezen wordt. Daarnaast zouden de afkeurende verklaringen van de Servische regering richting de Albanezen, steun van nationalisten kunnen opleveren. Sinds de door de EU geleide onderhandelingen over Kosovo heeft de Servische regering steun verloren onder het nationalistische deel van de bevolking.

Er is onduidelijk of de gevechten in Kumanovo de positie van premier Gruevski juist verzwakken of verstevigen. De komende periode zal in ieder geval duidelijk worden of Gruevski zijn positie als premier zal weten te behouden. Verder is het de vraag of er onrust op zal laaien in de gebieden met Albanese minderheden. Het is dan ook niet ondenkbaar dat Rusland zich gaat bemoeien met een dergelijk conflict door zijn historische banden met het eveneens christelijk-orthodoxe Servië en Macedonië. Dit zou de onrust tussen de EU en Rusland nog meer aanwakkeren en de invloedsfeer van de EU op de Balkan ondermijnen. Bovendien zou een oorlog de mogelijke toetreding van de Balkanlanden tot de EU niet makkelijker maken. Deze landen hebben al moeite om aan de economische en democratische eisen voor toetreding te voldoen. Bovendien kunnen deze landen geen deel uitmaken van de EU als zijn elkaar niet erkennen. Aangezien vrede op het Europese continent één van de voornaamste doelstellingen van de EU is, is politieke rust voor toetreding van de Balkanlanden belangrijk.

Gerelateerde artikelen
Reacties
4 Reacties
 • Ik ben het met de schrijver eens dat de Groot-Albanese aspiraties van een deel van de Albanese, Kosovaarse en Macedonische bevolking een probleem kunnen vormen voor een rustige toekomst op de Westelijke Balkan. Maar het is me na het lezen van dit stuk nog steeds niet helemaal duidelijk waarom deze gedachte volgens de schrijver zo gevaarlijk is. Na een opsomming van allerlei semi-gerelateerde gebeurtenissen eindigt hij met halve analyse van de Macedonische politiek, maar welke plek neemt de Groot-Albanese gedachte in dit alles in? Dit stuk maakt het in elk geval niet duidelijk.

 • Robert Csöngei,

  Beste Emiel,

  Bedankt voor je reactie.

  In de laatste zin van de eerste alinea is aangegeven waarom deze gedachte gevaarlijk is: 'Mocht dit streven werkelijkheid worden dan is een militair conflict niet uit te sluiten.' In de laatste alinea wordt hier aan toegevoegd: 'Het is dan ook niet ondenkbaar dat Rusland zich gaat bemoeien met een dergelijk conflict door zijn historische banden met het eveneens christelijk-orthodoxe Servië en Macedonië. Dit zou de onrust tussen de EU en Rusland nog meer aanwakkeren en de invloedsfeer van de EU op de Balkan ondermijnen.'

  Welke plek de Groot-Albanse gedachte inneemt in de Macedonische politiek is niet duidelijk. Sommige Albanezen denken dat de Macedonische premier het conflict uitgelokt heeft. Door Servische deskundigen wordt zowel beweerd dat Albanie en Kosovo proberen uit te breiden als dat het Westen erachter zit. De daarwerkelijke aanleding is niet duidelijk aangezien er geen officiele verklaring afgegeven is vanuit de groepering die delen van Kumanovo innam.

  Als laatste is de Macedonische politiek relevant omdat een instabiele politiek een voedingsbodem zou kunnen zijn om het ideaal van Groot-Albanie te realiseren.

 • groot alabnie word nooit waar omdat in Albanie zelf 300.000 Grieken wonen. in Griekenland leven nauwelijks Albanezen en in Macedonie zijn het Kosovaarse vluchtelingen. Droom maar lekker verder Albanees volk dat de vrede wil verstoren en hun land waar zelfs 1\10 Grieks is.

 • Over Kosovo is de ex-CIA-agent Robert Baer duidelijk: “Kosovo is om twee redenen ingenomen. Ten eerste vanwege de natuurlijke hulpbronnen en ten tweede omdat Kosovo een legerbasis van de NAVO is. In het hart van Europa is het de grootste legerbasis.”....Elke oorlog begint met leugens en eindigt met sorry en bedankt...De Amerikaanse minister van Defensie Cohen beweerde dat er in Kosovo waarschijnlijk 100 duizend doden waren gevallen.Na de oorlog, staat de teller op minder dan drieduizend doden, een cijfer dat zowel de slachtoffers aan Servische zijde omvat, als de Albanezen die tijdens de oorlog omkwamen.Na maanden en maanden van onophoudelijk graven, deelde Carla del Ponte mede dat de NAVO 2.108 lichamen had opgegraven...Waarom het Kosovaars "Bevrijdingsleger" (UCK), dat tot halfweg 1998 door de VS als een terroristische organisatie werd bestempeld, plots aan de macht moest worden gebracht door de NAVO?Hashim Thaçi, de Kosovaarse eerste minister, was vroeger politiek leider van de KLA/UCK of KLA is hetzelfde/. De KLA was algemeen bekend als een terroristische organisatie, dat voor een groot deel financieel gesteund werd door drughandel.Lieveling van het Westen, premier Hashim Thaci is ook beschuldigd van verkoop organen...In Kosovo, waar de islam de leidende godsdienst is, hebben christenen het moeilijk.Sedert de NAVO in Kosovo een bezettingsmacht geïnstalleerd heeft, zijn de helft van de overblijvende Serviërs er verdreven/meer dan 200 000/! Sinds enkele jaren de politie de kerk beveiligt tijdens diensten met Kerst en Pasen.Saudi-Arabië en Turkije zijn druk bezig om Wahabitische voet op Kosovaarse grond te krijgen.Sluiers, burqa’s en islamitische baarden bepalen in toenemende mate het straatbeeld in Kosovo.De afgelopen vijftien jaar is het aantal moskeeën praktisch verdubbeld en zijn bestaande moskeeën flink opgeknapt,terwijl tussendoor nog een honderdtal kerken en kloosters werden geplunderd en afgebrand. De extremistische islam vindt in Kosovo een perfecte voedingsbodem. De bevolking is islamitisch, de jeugdwerkloosheid is onwaarschijnlijk hoog en Syrië is dichtbij.Arabische inmenging maakt van Kosovo kweekvijver jihadisten....

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Naar boven