Flickr / Gui Seiz

Harddrugs: (g)een groot gevaar

Eén sms’je en ik heb binnen dertig minuten een handvol pillen in mijn zak. Zo gemakkelijk is het, zo gemakkelijk kan het. Denk ook niet dat dit een privilege is; de overweldigende meerderheid van mijn medestudenten heeft hetzelfde telefoonnummer. Toch hoor je er in het openbaar nooit iets over. In de kranten lezen we enkel over slachtoffers van uitdroging na een avondje xtc en over het cocaïnegebruik in Volendam. Zijn deze berichten ook maar enigszins representatief of is dat sms’je niet zo uitzonderlijk crimineel als in de wet wordt gesteld? En waarom is het gebruik van xtc überhaupt strafbaar in Nederland? Het blijkt dat dit alles vooral te maken heeft met de starre houding van de Verenigde Naties en de unieke Nederlandse Grondwet.

Het was een klein jaar geleden dat ik voor het eerst in aanraking kwam met harddrugs; mdma in dit geval. Zodra ik erover begon bij medestudenten, was de respons bijna altijd 'Heerlijk, welke had je?' of 'Chill, je moet ook eens zo'n oranje “Red Bull” uitproberen'. Twee jaar zat ik intussen op de universiteit en ik had nooit meegekregen dat werkelijk iedereen weleens xtc (had) gebruikt. Als brave student en lid van de Facultaire Studentenraad ging ik ervan uit dat het simpelweg niet leefde in mijn omgeving; het bleek dat ik er alleen maar naar had hoeven vragen. In de maanden hierna werd mij duidelijk dat ook cocaïne, speed, poppers, ketamine en allerlei designerdrugs populair zijn onder de academische gemeenschap.

Op den duur besloot ik op onderzoek te gaan. Ik kwam al snel tot de constatering dat alcohol, tabak, wiet en hasj inderdaad aanzienlijk slechter zijn voor de gezondheid dan xtc (zie de Jellinek-kliniekgrafiek). Niet alleen zijn deze legale drugs gevaarlijker op zowel korte als lange termijn, maar ook schadelijker voor de omgeving én verslavender. In een rapport van juni 2011 stelt de Expertcommissie Lijstensystematiek Opiumwet dan ook het volgende met betrekking tot mdma:

Zodra ik erover begon bij medestudenten, was de respons bijna altijd ‘Heerlijk, welke had je?’

'Ten aanzien van dit middel blijkt uit steeds meer onderzoeken dat vooral de schade voor de gezondheid van het individu op de langere termijn minder ernstig is dan aanvankelijk werd aangenomen. Dit zou ervoor kunnen pleiten de plaatsing van MDMA op lijst I van de Opiumwet te heroverwegen. Ten aanzien van dit specifieke middel speelt volgens de commissie vooral de maatschappelijke schade een belangrijke rol. De omvang van de illegale productie van xtc in Nederland en de betrokkenheid van de georganiseerde criminaliteit daarbij leiden tot hoge opsporingsinspanningen en veroorzaken veel schade aan het imago van Nederland in het buitenland. Dit alles pleit, ondanks de gewijzigde wetenschappelijke inzichten over de gezondheidsrisico's, tot handhaving van het middel op lijst I.'

Op basis van de drug zelf ziet de commissie mdma dus liever als softdrug. Die georganiseerde criminaliteit waar men zo bang voor is, vormt een probleem dankzij de Verenigde Naties. Deze hebben namelijk in 1971 de Convention on Pscyhotropic Substances ingevoerd. Hierin wordt nadrukkelijk vermeld dat enige controle van productie ten strengste verboden is. Het naleven van internationale verdragen is vastgelegd in de Nederlandse grondwet; een unicum. Bij wiet en hasj is deze afspraak te omzeilen met ons gedoogbeleid; de angst voor 'foute' stoffen die niet in het product horen is non-existent. Bij een synthetische drug als xtc ligt dit vanzelfsprekend anders. Bij een open markt móet er dus wel controle zijn.

Hoe graag de Nederlandse overheid mdma ook zou willen gedogen, het zou leiden tot een bijzonder gevaarlijke, onvoorspelbare markt die we van de VN niet mogen controleren. Prof. dr. L. F. M. Besselink van de Universiteit Utrecht en prof. dr. R. A. Wessel van de Universiteit Twente pleitten in november 2009 in de Internationale Spectator reeds voor een aanpassing van de Nederlandse grondwet. Prof. dr. E. A. Alkema wordt door hen aangehaald met zijn uitspraak 'De internationale rechtsorde is de onze nog niet.' Wessel en Besselink voegen daar aan toe dat je misschien ook kunt zeggen: 'Onze rechtsorde is de internationale nog niet.' Hun motivatie ligt dan wel niet in het aanpassen van de opiumwet, maar ze bieden een helder argument voor het mogelijk veranderen van de Nederlandse grondwet.

Voordat het product door de VN werd verbannen, werd er wereldwijd onderzoek uitgevoerd waarbij de nodige voordelen van mdma naar voren kwamen.

Waarom dit bewerkstelligd zou moeten worden? Omdat, naast de relatieve onschuld van de drug, mdma op medisch gebied bijzonder veel potentieel vertoont. Voordat het product door de VN werd verbannen, werd er wereldwijd onderzoek uitgevoerd waarbij de nodige voordelen van mdma naar voren kwamen. Het bleek dat therapie voor patiënten met een minderwaardigheidscomplex of paniekaanvallen aantoonbaar betere resultaten vertoonde zodra er mdma werd gebruikt. Ook recentelijk onderzoek belooft veel goeds voor de behandeling met mdma van mensen die aan een posttraumatische stressstoornis lijden. Dit alles naast het feit dat mdma op ieder enkel vlak minder schadelijk zou zijn voor de maatschappij zodra het geheel legaal is (en er dus geen verkapt gedoogbeleid wordt gehanteerd).

Wat we dan uiteindelijk hebben is een samenleving waarin mdma verkregen dient te worden via sms’jes in codetaal, er in de media nauwelijks wordt gesproken over de mogelijke voordelen van de drug en Nederland dag in, dag uit, een excessieve hoeveelheid aan alcohol, tabak, wiet en hasj consumeert. Dit terwijl het aantal incidenten met xtc bijzonder veel lager ligt dan bij alcohol, het minder agressie opwekt, hiermee minder schadelijk is voor de omgeving en ook nog eens minder verslavend is dan toegestane geestverruimende middelen. Het is tijd voor grootschaliger medisch onderzoek, voor betaalbaar water op festivals om incidenten te voorkomen en voor een einde aan het taboe dat op zogenaamde `harddrugs' rust. Zoals we de laatste decennia steeds meer uit de ontkenning hebben moeten stappen dat alcohol en tabak een probleem vormen voor de samenleving, is het nu tijd te erkennen dat mdma níet het zogenaamde grote gevaar voor onze samenleving is.

Gerelateerde artikelen
Reacties
6 Reacties
 • In dit artikel ligt de focus teveel op de eventuele, al dan niet schadelijke gevolgen voor het menselijk lichaam. Los van het feit dat de lange termijn effecten van XTC nog altijd niet helemaal duidelijk zijn, wil ik benadrukken dat in Nederland (hard)drugs niet alleen op hun schadelijkheid worden getest, alvorens de drugs worden opgenomen in de opiumwet. Sterker nog, al jaar en dag en is de mate waarin de gebruiker nog helder deel kan nemen in onze maatschappij doorslaggevend voor het al dan niet plaatsen in de opiumwet. Dat veel mensen "goed" gaan, neemt nog niet weg dat dergelijke drugs een erg heftig effect hebben op lichaam en geest. Mensen kunnen niet meer helder nadenken, vergeten de gesprekken die ze voeren, gaan out, worden dagen/weken depressief en naast een versterking van blije gevoelens kunnen de drugs negatieve gevoelens ook versterken. Ik wil niet in een staat leven waar zulke heftige middelen op elke straathoek gekocht kunnen worden. Je propositie om de hele boel te 'legaliseren' gaat wat mij betreft dan ook te ver.

 • Het lijkt mij, net zoals Bas, een wat extreem idee dat XTC opeens legaal te verkrijgen zou zijn. Aan de andere kant heeft alcohol óók een erg heftig effect op lichaam en geest - de verschijnselen die hij noemt, komen net zo goed voor bij overmatige alcoholconsumptie. Dit, samen met de argumenten die Freek aanlevert, is wat mij betreft al genoeg motivatie om te kijken naar een herziening van het systeem. Een groot voordeel aan het uit de illegaliteit halen van de productie en het gebruik van o.a. XTC, is dat de voorlichting sterk zou verbeteren. Dit zou verantwoordelijk gebruik kunnen stimuleren en er voor zorgen dat mensen de risico's leren kennen. Toch lijkt het mij vrij gevaarlijk in één keer van illegaal naar gedoogd of gereguleerd te gaan. Zoals met alle 'recreatieve' stofjes die onderdeel worden van de maatschappij, gaat er heel wat tijd overheen voordat we het de juiste plek binnen de samenleving kunnen geven (kijk naar bijvoorbeeld nicotine of alcohol, die al honderden jaren door significant deel van de mensen worden genuttigd). Persoonlijk pleit ik voor meer discussie in de media en politiek, want zoals Freek al aangeeft, is het aandeel jongeren dat in aanraking komt met MDMA en XTC groot. Te groot voor de regering, justitie, politie en organisatoren van evenementen om vol te houden dat ze een zero-tolerancebeleid hanteren.

 • Goed en interessant stuk. Ben het grotendeels met Freek eens. En interessante tabel van de Jellinek. (die haalt de bezwaren van Bas volgens mij onderuit: volgens experts is xtc niet zo schadelijk als veel andere drugs als alcohol en tabak, wat op iedere hoek van de straat te koop is)

  Een andere kop boven het stuk had het nog aantrekkelijker gemaakt. XTC: (g)een groot gevaar. (het stuk gaat immers nauwelijks over andere harddrugs)

 • De grondwet had ik nog niet verbonden met deze discussie, tot nu. Interessant.

  Naar aanleiding van de passage rond ‘Heerlijk, welke had je?’ wil ik de auteur er wel op wijzen dat mits pilletje X en pilletje Y allebei een vergelijkbare hoeveelheid MDMA bevatten, deze dezelfde uitwerking zullen hebben. Het verschil in ervaring zit tussen de oren en ligt ook aan de setting. Een kleur-logo combinatie zou alleen ter herkenning moeten dienen, niet als maatstaf voor het beoogde effect (het welbekende verhaal over pil zus die veel meer mellow is dan pil zo).

 • ik ben het met Freek eens. XTC zou wat mij betreft gelegaliseerd moeten worden. de meest recente cijfers geven aan dat 70% van de A'damse studenten wel eens XTC gebruikt (heeft). En ook is er onderzoek gedaan naar het aantal XTC-slikkers op dance- en clubparty's, en daar bleek gemiddeld 18% op dat moment XTC ingenomen te hebben. ik denk dat deze cijfers niet veel groter zullen worden als XTC gelegaliseerd wordt, want de cijfers zijn al groot, en vandaag de dag is Nederland als de grootste producent van XTC. ik denk dat als je XTC legaal maakt, en verkoopt onder bepaalde voorwaarden bij een apotheek ook het dodenaantal in Nederland eerder zal dalen dan toenemen. afgelopen jaar stierven er tussen de 10 en 15 mensen in Nederland aan XTC. maar dit kwam meestal doordat de pillen nog iets anders dan MDMA bevatte waardoor het dodelijk en fataal werd. verder zijn de meest voorkomende doodsoorzaken met betrekking tot XTC watervergiftiging en hyperthermie (leidt tot veel te hoge lichaamstemperatuur en gevaarlijk hoge bloeddruk). alle drie, en dan met name de eerste twee aspecten, kunnen door het bij een apotheek te verkopen opgelost worden. je weet precies wat er in een pil zit, en je krijgt de nodige toe- en voorlichting, waardoor iets als watervergiftiging haast niet meer voor zou moeten kunnen komen.

  in september is daar een 20 jarige studente aan overleden. dit had simpelweg voorkomen kunnen worden als iemand haar verteld had dat ze niet meer dan 2 glazen water per uur mag drinken.

  en om nog even de schade van XTC te relativeren: XTC kende in 2007: 1 dode; 2008: 2 doden; 2009: 4 doden, en in 2013 waren dit er naar schatting zo'n 10 á 15. niet door overdosissen, maar door giftige stoffen die sommige producenten er gewoon doorheen gooien en doordat de gebruikers simpelweg niet echt weten hoe je xtc moet gebruiken.

  10 á 15 doden. in een heel jaar. in 2009 waren er 4411 doden door alcohol. voor uw informatie: door alcohol gaan er dus jaarlijks 300 keer meer mensen dood dan aan XTC. Alcohol is dan ook alleen maar legaal omdat al duizenden jaren wordt gebruikt, het hoort bij de mens, het is een deel van onze geschiedenis zo lijkt het. al in de tijd van de egyptenaren werd wijn gedronken. Maar als vandaag de dag alcohol als nieuwe drug op de markt zou komen zou het per direct verboden worden.

  (ik houd mijn profielwerkstuk over XTC, 5 Havo;) )

 • Ingrid Hoogenraad,

  Beste Freek.....

  Zou je dit stuk nog op dezelfde wijze hebben geschreven in 2016....als je je eens verdiept had in de tragedies die met het slikken van xtc in families waar xtc gebruik de dood tot gevolg heeft?

  En dat er sinds 2013 véél meer ellende met xtc en vergelijkbare drugs voorkomt?

  Zoek het aantal doden en mensen die beschadigd zijn voor het leven maar eens op. Ik denk dat jij als journalist veel meer kan onderzoeken dan de gewone burger.

  Misschien je eens inlezen op Team Daniëlle? Of kijk op de facebookpagina van stichting Team Daniëlle.

  Open je ogen....xtc is niet zó onschuldig als jij in dit stuk mensen wil laten geloven!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Naar boven