Flickr / Jose Mesa

Het enige vrije internet is een kapitalistisch internet

De Piratenpartij staat voor een vrij internet, vrij van inmenging van de Nederlandse overheid wil dat zeggen. In het geval van privacybescherming heeft de partij hier een stevig punt. Bij gebrek aan aanwijzingen voor een misdrijf heeft de overheid niet het morele recht om onze privacy online te schenden. Waar het op auteursrechten aankomt heeft de Piratenpartij het echter bij het verkeerde eind. De legitieme functie van de overheid is de bescherming van rechten, en rechten kunnen ook op het internet worden geschonden. De Piratenpartij streeft naar wetteloosheid op het internet, waar er geen bescherming van rechten kan plaatsvinden door de absentie van de overheid.

In een recente bijdrage op de website van de Piratenpartij betoogt oud-voorzitter van de partij Thijs Markus dat er geen economische basis is voor het bestaan van auteursrecht op het internet.

Nu is dit geen standaard argumentatie en daarom verdient deze visie aandacht. De aanname van Markus is dat het systeem dat economisch de meest wenselijke resultaten bereikt bestaansrecht heeft. Dit is in feite een variant van pragmatisme, zij het met een duidelijke boodschap dat economische groei goed is. Deze weerstand tegen erkenning van auteursrechten is dus niet per definitie anti-handel en zelfs niet anti-markt, het trekt de grenzen van wat een markt mag zijn alleen volstrekt verkeerd. We spreken enkel over een markt als we eigendom erkennen en dat is nu juist hetgeen de Piratenpartij weigert te doen.

Laten we terug gaan naar de basis om de weeffouten in deze argumentatie bloot te leggen.
Waar komen rechten vandaan? Rechten komen niet van de overheid noch van een bovennatuurlijk wezen maar het zijn door mensen gemaakte morele concepten gebaseerd op de menselijke egoïstische aard. Het zijn concepten die ons gedrag in een sociale context afbakenen in lijn met onze natuurlijke wens om te overleven. Economie speelt in dit stadium geen rol. Als alle mensen uit vrije wil nooit met elkaar wensten te handelen zouden ze nog steeds evenveel rechten hebben. Een economische basis, door wie dan ook bedacht, is geen criterium voor het erkennen van een recht. De economische discussie over het meest winstgevende model is filosofisch en dus moreel irrelevant en zou dat ook juridisch moeten zijn.

De Piratenpartij streeft naar wetteloosheid op het internet.

Auteursrechten zijn niets anders dan eigendomsrechten, een erkenning van een bepaalde productie of het bezit over een bepaalde productie. De notie dat enkel fysieke vormen van productie kunnen worden gestolen of dat intellectueel eigendom niet kan worden geschonden is onjuist en anti-eigendom.
Het favoriete argument van de bestrijders van intellectueel eigendom is het zogenaamde "schaarste-argument''. Enkel omdat digitale productie kan worden gekopieerd zou ze buiten de sfeer van eigendom vallen, want niet schaars.

Deze aanname is onjuist, of een product al dan niet schaars is kan zeker een effect hebben op de marktprijs maar het zorgt niet voor een inflatie of een vermeerdering van eigendomsrechten. Of er nu 1 Ferrari op de wereld is of 10 miljoen, dat geeft de individuele bezitter niet meer of minder rechten op een individuele Ferrari. Nu geldt hetzelfde voor digitale producten. Beyoncé is eigenaar van haar nieuwe single, ongeacht het aantal exemplaren. Een tweede kritiekpunt is dat intellectuele productie in haar oorsprong wel schaars is. Er zijn namelijk een beperkt aantal geniale ideeën in de wereld.
Er is geen oneindige bron van fantastische ideeën die allemaal de consument bereiken.

Nu ben ik het met de Piratenpartij eens dat er veel mis is met wetgeving op het internet, los van de privacyschendingen. De digitale markt moet anders worden bekeken door de overheid maar ook door de consument. Het internet is geen alternatieve realiteit waar alles is toegestaan. Je mag nog steeds niet frauderen, mensen bedreigen, of mensen hun digitale bankrekening kraken. Hier valt dus ook onder intellectuele producten van anderen zonder toestemming verspreiden, al dan niet vanuit een commercieel oogpunt.

Er is geen oneindige bron van fantastische ideeën die allemaal de consument bereiken.

Als het vrijelijk delen van digitale producten werkelijk meer oplevert dan het huidige systeem is het aan de Piratenpartij en haar medestanders om bedrijven dit te laten inzien. Deze ideestrijd moet er één zijn van woorden en niet van overheidsdwang.
Het selectief weren van de overheid uit de digitale sfeer speelt slechts de ware piraten, de dieven, in de hand.

Ik pleit voor een digitale agenda waar privacybescherming gegarandeerd is evenals de vrije handel op het internet. Hierin spelen auteursrechten een cruciale rol. Kapitalisme is in eerste instantie een moreel systeem, in tweede instantie een economisch systeem. De slotpassage uit het betoog tegen auteursrechten toont de denkfout van de piratenpartij aan.

"De Piratenpartij is hiermee de enige partij die de economie in dienst stelt van de welvaart, in plaats van de welvaart te vernietigen ten behoeve van schaarste-economie."

De economie moet niet in dienst staan van de welvaart maar eigendomsrechten moeten in dienst staan van het individu. Dan krijg je een werkelijk vrije markt en grotere welvaart als gevolg. Nu verdient de Piratenpartij enkel voor het erkennen dat handel leidt tot grotere welvaart, in het Nederland van vandaag veel lof. Ik hoop dat de piratenpartij die laatste stap kan zetten door (digitale)vrije handel niet enkel te zien als middel maar als ideaal.

Gerelateerde artikelen
Reacties
1 Reactie
  • Henk Fraser,

    Ik stel voor dat de heer Ramautarsing eens een economieboek openslaat. De neoklassieke modellen onderbouwen van efficientie in een volledig vrije markt (lees, geen transactiekosten!), met als crux dat competitie leidt tot MC=P. Het dommige voorbeeldje van Beyonce en de Ferrari's gaat uiteraard mank: De marginale (productie)kosten van de 10-miljoenste Ferrari lopen naar alle waarschijnlijkheid in de tonnen. De marginale kosten van een Beyonce-download zijn nul/nihil.  Dit is iets dat de piraten al ontdekt hebben. Yernaz lult een end weg (ook erg incohorent!).

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Naar boven