Adriaan Duiveman

Adriaan Duiveman

Adriaan Duiveman (1993) doet de research master Modern History & International Relations aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij onderzoekt gender- en klasse-identiteiten in de lange achttiende eeuw.

De oorlogsmetaforiek van Wilders

2 Actualiteiten, Binnenland, Politiek 19 januari 2016

Geert Wilders stelt dat hij niet oproept tot geweld, maar de beeldspraak die hij gebruikt, vertelt een ander verhaal. Oorlogsmetaforiek schept een wereldbeeld waaruit gewelddadig handelen kan voortvloeien.