Arthur Eaton

Arthur Eaton

Arthur Eaton behaalde zijn BA wijsbegeerte aan de Universiteit van Amsterdam en een MSc in Theoretical Psychoanalytic Studies aan University College London. Hij is als onderzoeker verbonden aan UCL. Zijn promotieonderzoek gaat over de toepassing van psychoanalytische theorieën in de geschiedschrijving: de psychohistorie. Arthur verdeelt zijn tijd tussen Londen en Amsterdam en werkt ook als publicist en illustrator: arthureaton.com

Kunst op recept

De Letter 13 februari 2014

Promovendus Arthur Eaton bespreekt twee pogingen om kunst tot psychotherapie te verheffen. Over een Koreaanse maanvaas, de oom van Freud en de crisis in de geestelijke gezondheidszorg.

Op de thee bij William Morris

Kunst 17 juli 2013

Filosoof en promovendus in psychohistorie Arthur Eaton schrijft over zijn jeugdheld William Morris en het museum dat van diens ouderlijk huis is gemaakt.