Charlotte Koolstra

Charlotte Koolstra (1990) is masterstudent Strafrecht aan de Universiteit van Amsterdam. Verder werkt zij als medewerker Kwaliteitszorg aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid en doet vrijwilligerswerk bij de Stiching Rechtswinkel Migranten.

De onaantastbare burgemeester

2 Recht 10 oktober 2012

Charlotte Koolstra kijkt naar Haren en vergelijkt de aansprakelijkheid van de burgemeester in Nederland met hoe dat in Frankrijk geregeld is.