Dies van der Linde

Dies van der Linde

Dies van der Linde (1988) rondde een Researchmaster Art History and Archaeology aan de RUG af in 2013. Hij heeft onlang een promotievoorstel ingediend bij de UvA met als titel: 'Deified emperors and local gods: generalization, particularization and religious interaction in Roman Syria and Arabia'.

Xenofilie is geen oikofobie

Politiek 28 januari 2014

De Artemisverering in Efeze bleef eeuwen in stand, ook als de heersende macht veranderde. Debutant Dies van der Linde stelt dat het aannemen van nieuwe gebruiken onder andere overheersing niet per se een verwerping van de eigen cultuur inhoudt.