Dylan Prins

Dylan Prins

Dylan Prins studeert dit jaar af aan de faculteit Wijsbegeerte van de Erasmus Universiteit. Daarnaast geeft hij aan deze faculteit werkcolleges fenomenologie en hermeneutiek en samen met een universitair docent colleges over ontologie en metafysica.

Nu is het tijd voor vuur

4 Filosofie, Llowsofie, Wetenschap 9 augustus 2013

We leven om te sterven. Hoe kan de mens werkelijk leven met de dood als enige zekerheid? Volgens student Wijsbegeerte Dylan Prins zullen schoonheid en liefde de wereld redden, want verder is er niets anders wat dat zou kunnen.