Erik Ex

Erik Ex

Erik Ex (1987) studeerde geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam en studeerde af op christenvervolgingen in de oudheid. Daarna behaalde hij zijn lerarenmaster aan de Universiteit Utrecht. Ondertussen was hij werkzaam in en rond het onderwijs. Dat is hij nog steeds als leraar geschiedenis.

De rationele keuze voor religieus extremisme

Actualiteiten 9 juni 2015

In de Romeinse tijd werden christenen direct geëxecuteerd als ze weigerden om zich aan te passen aan de Romeinse overheersers. Paradoxaal genoeg groeide het christendom harder naarmate het harder werd bestreden. Waarom bekeerden Romeinen zich en wat heeft dit te maken met het moderne religieus extremisme?

De oorsprong van religieus extremisme III

Actualiteiten, Geschiedenis 8 oktober 2014

Het laatste deel van het drieluik van Erik Ex over religieus extremisme. Wat wakkert dergelijk extremisme aan en hoe is dit te vermijden?

De oorsprong van religieus extremisme II

Actualiteiten, Geschiedenis 7 oktober 2014

Een grote groep westerse islamitische jongeren sluit zich aan bij de Islamitische Staat. Erik Ex biedt in dit tweede deel van een drieluik inzicht in de historische ontwikkeling van religieus extremisme.

De oorsprong van religieus extremisme

4 Actualiteiten, Geschiedenis 19 september 2014

Moslimextremisme domineert de media, maar is extremisme binnen de islam ook historisch dominant? Historicus Erik Ex legt de rijke geschiedenis van bloedvergieten bloot die ten grondslag ligt aan monotheïsme.

The fog of history

Geschiedenis, Politiek 24 maart 2014

Was oorlog vroeger echt overzichtelijker? Volgens historicus Erik Ex is het onderscheid tussen vriend en vijand nooit duidelijk geweest.