Geerten Waling

Geerten Waling

Geerten Waling (1986) is historicus en werkt als promovendus en docent aan de Universiteit Leiden. Hij studeerde geschiedenis en wijsbegeerte aan de Universiteit van Amsterdam. In maart 2014 verscheen van hem en Coos Huijsen het boek De geboortepapieren van Nederland (Elsevier Boeken 2014).

Historici te wapen tegen past-free politics

Geschiedenis 17 maart 2014

Het publieke debat lijdt aan een schrijnend gebrek aan historisch besef. Om past-free politicis te voorkomen moeten historici met gewaagde generalistische geschiedschrijving weer 'publieke intellectuelen' worden.