Helmer Stoel

Helmer Stoel (1988) studeert filosofie aan de Universiteit van Amsterdam. Momenteel richt hij zich op het denken van David Hume en Adam Smith in een politieke context.

Politieke emoties

De Letter 3 april 2014

Nadat de rede eeuwenlang de scepter heeft gezwaaid, richt de politieke filosofie zich sinds kort weer op de emoties.