Jilt Jorritsma

Jilt Jorritsma

Jilt Jorritsma (1991) studeerde moderne geschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen, was redacteur bij Historisch Tijdschrift Groniek en is verbonden aan de werkgroep 'Beroepsethiek voor historici' van het Koninklijk Nederlands Historisch Gezelschap.

Ode aan het vreemde

2 De Letter 15 december 2016

Zoals bedelende vluchtelingen toeristen in Rome laten betalen voor de instandhouding van hun toeristische illusie, zo betaalt Europa Afrika om haar beschavingswaan niet in rook te zien opgaan - Jilt Jorritsma trekt een ontstellende parallel.