Lotte Dondorp

Lotte Dondorp

 Lotte Dondorp (1987) studeerde Frans en Literatuurwetenschap in Utrecht en volgde de master Philosophy aan de Universiteit van Amsterdam. Ze studeerde af op een scriptie over absurde humor. Lotte werkt als freelance tekstschrijver onder de naam Tekstwel en volgt de vierjarige deeltijdopleiding van de Schrijversvakschool te Amsterdam.

Hoe Shakespeares ritme over Twitter waart

1 De Letter 16 oktober 2014

Het ritme van Shakespeare's poëzie ligt dicht bij de spreektaal - en dus ook bij twittertaal. De twee zijn gecombineerd tot Shakespeariaanse twitterpoëzie. Lotte Dondorp legt uit.