Maarten Bul

Maarten Bul

Maarten Bul is partner van Novel Works, een projectbureau voor cultuur en communicatie dat werkt voor een brede selectie instituten. Zo is Maarten o.a. initiator van SSBA Salon (Stadsschouwburg Amsterdam) en voorzitter van Holland Festival Young. Zijn achtergrond ligt in het behalen van de master Business Studies in de Culturele Industrie. Daarna deed hij ervaring op in de communicatiesector, waarbij als communicatiestrateeg werd gewerkt aan opdrachten voor bijvoorbeeld IKEA, AEGON, Vodafone en het Ministerie van SZW. Daarbij werden twee internationale prijzen gewonnen.

Het achterhaalde wereldbeeld van Don Draper: de consument praat terug

8 Economie, Filosofie 8 september 2014

Reclamemakers gaan uit van een consumentistisch wereldbeeld, waarin consumeren gelukkig maakt en de reclamemakers vertellen wat te consumeren. Dat is een fout, de communicatiesector zou veel meer kunnen betekenen als de maatschappij niet meer los wordt gezien van de markt, stelt Maarten Bul.