Maurits de Leeuw

Maurits de Leeuw

Maurits de Leeuw is promovendus Oude Geschiedenis aan de Eberhard Karls Universität Tübingen. Hij studeerde klassieke talen in Amsterdam, Wenen en Oxford.

Trump en waarheid

Politiek, Verenigde Staten 4 oktober 2017

Bij elke leugen van Trump, wijst iedereen meteen op de onwaarheid. Maar geesteswetenschappers zouden zich meer moeten richten op de motivatie achter beweringen.