Niels Graaf

Niels Graaf

Niels Graaf (1991) studeerde geschiedenis en rechtsgeleerdheid aan de Universiteit van Amsterdam en de Universiteit Leiden. In december 2013 verscheen een artikel van zijn hand over de historicus Jacques Presser in De menselijke maat in de Wetenschap (Verloren 2013).

Historici te wapen tegen past-free politics

Geschiedenis 17 maart 2014

Het publieke debat lijdt aan een schrijnend gebrek aan historisch besef. Om past-free politicis te voorkomen moeten historici met gewaagde generalistische geschiedschrijving weer 'publieke intellectuelen' worden.