Petra van der Kooij

Petra van der Kooij

Petra van der Kooij (1991) studeert Human Ecology aan Lund University in Zweden. Momenteel schrijft zij haar scriptie over het belang van sociaal-ecologische wetenschap en science fiction om de relatie tussen rechtvaardigheid en duurzaamheid in de Anthropocene beter te begrijpen.

Klimaat als natuurlijk fenomeen of sociaal probleem?

1 Actualiteiten, Politiek, Wetenschap 20 mei 2016

De mens als geologische kracht en het klimaat een natuurwetenschappelijk probleem? Veel te kort door de bocht, betoogt Petra van der Kooij. We moeten klimaatverandering politiseren om tot een leefbare en rechtvaardige wereld te komen.