Tim Scheffer

Tim Scheffer (1989) studeerde strafrecht aan de Universiteit van Amsterdam. Zijn masterscriptie schreef hij over de verhouding tussen de levenslange gevangenisstraf in Nederland en het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.

Levenslang in Nederland: een doodstraf op termijn?

Politiek, Recht 19 januari 2015

In Nederland betekent een levenslange gevangenisstraf ook echt levenslang. De kans op invrijheidstelling is zo gering, dat je met de huidige regels kunt spreken van een doodstraf op termijn.