Van Staattaal naar Straattaal

Carmen van Bruggen 19 april 2016

Het onlangs verschenen Staattaalkwartet neemt politieke neologismen op de hak: doordat ze naast elkaar staan, is duidelijk te zien hoe belachelijk woorden als 'haatbaard' en 'subsidieslurper' eigenlijk zijn. Maar zijn alle woorden niet sowieso al politiek? Kunstfilosoof Carmen van Bruggen legt uit.

Praten met dieren: niet omdat het kan maar omdat het moet

Charlie Groenen Gijs van Maanen 8 april 2016

De bio-industrie is één van de instanties die dieren gebruikt voor het menselijk welzijn. Charlie Groen en Gijs van Maanen klimmen in de pen tegen deze uitbuiting en betogen voor het erkennen van rechten van dieren en dingen.

Onze democratie kan niet zonder een strak regime

Bastiaan Rijpkema 11 januari 2016

Van weigerambtenaar tot gedoogbeleid, we houden het vooral gezellig – en werkbaar. We zijn geen scherpslijpers. Maar voor de verdediging van een democratie is die houding niet zonder gevolgen, meent Bastiaan Rijpkema.

Het verzet van de utopie

Pim Cornelussen 8 januari 2016

Terwijl er in de politiek een groot wantrouwen heerst tegenover alternatieve maatschappijbeelden, ontbreekt het de westerse wereld aan toekomstperspectief. Waardoor wordt deze alternatiefloze aanvaarding van de status quo veroorzaakt?

Geef ons de ruimte

1 Sigmund Bruno Schilpzand 11 december 2015

Wat moeten we zeggen over de komst van vreemdelingen gegeven dat er zoiets zou kunnen zijn als een universele ruimte waarbinnen de gehele mensheid welkom is, waarvan niemand wordt buitengesloten?

Boze burgers en democratische legitimiteit

1 Gijs van Maanen 20 november 2015

De Nederlandse burger is boos omdat er teveel beleid in achterkamertjes gemaakt wordt. Biedt het referendum de oplossing? Gijs van Maanen vindt van niet en betoogt met Habermas dat we naar vormen van deliberatieve democratie moeten om het democratisch gehalte van besluitvorming omhoog te krijgen.

Over de menselijkheid van twijfel

Cees Zweistra 9 oktober 2015

We verliezen in rap tempo terrein op mededenkende dingen. Volgens sommigen is dat een uitstekende ontwikkeling. Er zijn echter ook zorgen over de dataficering en inherente objectivering van onze leefwereld. Volgens Cees Zweistra moeten we nadenken over welk perspectief op de menselijkheid we laten prevaleren. Volgens Zweistra is menselijkheid eerder een vermogen om geraakt te worden.

Bestaat de wereld?

3 Tim Miechels 21 september 2015

De Duitse filosoof Markus Gabriel is van mening dat de wereld niet bestaat - op het eerste gezicht een vreemde stelling. Filosoof Tim Miechels analyseert Gabriels argument met behulp van het werk van Heidegger en komt tot een andere conclusie.

Hypocrisie

Joey de Gruijl 18 september 2015

Mensen worden vaak van hypocrisie beticht, op grond waarvan hun handelen wordt gediskwalificeerd. Joey de Gruijl betoogt dat dit een drogredenering is: bij de beschuldiging van hypocrisie vergeten we dat individueel handelen niets zegt over de waarheidswaarde van een uiting.

Wiskundige schoonheid vervangt experiment

Emiel Woutersen 7 september 2015

Waar de natuurkunde vroeger verder werd geholpen door nieuwe experimenten, zijn theorie en wiskunde nu leidend. Emiel Woutersen beschouwt deze omslag en vraagt zich af we het hele universum met wiskunde kunnen beschrijven.

< vorige volgende >