Flickr / Partij van de Arbeid (PvdA)

De vrouwen van Samsom

PvdA en VVD zijn hard op weg een coalitie te smeden. De gesprekken zijn goed, het vertrouwen is goed, de stemming is goed. Kortom, alles is goed.

Nu komt langzaam de vraag in beeld welke poppetjes ministersposten gaan bezetten. Bij behoud van het aantal ministersposten betekent dat, dat PvdA en VVD beide zes bewindslieden mogen leveren als zij samen uit de onderhandelen komen. Diederik Samsom heeft al aangegeven, zeer emancipatoir verantwoord, dat wat hem betreft de ploeg van PvdA-ministers voor de helft uit vrouwen zal gaan bestaan. Een eenvoudige rekensom laat ons dan zien dat er een drietal vrouwelijke PvdA-ministers een volgend kabinet zullen gaan bezetten. Waar gaat PvdA die vandaan halen? En bovendien, is de emancipatie bij Samsoms aanpak gediend?

In het (nabije) verleden heeft de PvdA al vrouwen mogen aanleveren als minister. Talrijk zijn de PvdA-vrouwen in dit opzicht echter niet: sinds Paars I (1994-1998) zijn dat er 6 geweest. In die periode heeft de PvdA geen onderdeel uitgemaakt van alle kabinetten. Niettemin heeft het zich mogen verheugen 11 jaar aan het roer te staan. Met een persoonlijkheid als Hedy d'Ancona (Minister van Binnenlandse zaken 1989 – 1994) binnen de gelederen was de verwachting toch dat het wel goed zou komen met de PvdA-vrouw. Dat viel tegen. Vrouwelijke ministers zijn wel geleverd, maar zij sprongen er allerminst positief uit. Ella Vogelaar geldt daarbij als navrant toonbeeld.

Als Samsom slim is dan zwijgt hij…

Wat heeft vrouwelijk PvdA Samsom nu te bieden in zijn zoektocht naar ministers? Het is niet eenvoudig. De eerste kandidaat die in beeld komt is Mariette Hamer, voormalig voorzitter van de Rooie Vrouwen. Groot lijken haar kansen niet. Ten tijde van haar fractievoorzitterschap kwam zowel extern als intern kritiek op haar. Samsom schreef toen zelfs in een uitgelekte email dat de PvdA in 'deplorabele staat' verkeerde. Dat is duidelijk geen uiting van vertrouwen in haar competentie.

Dan is er nog Sharon Dijksma, die ondanks haar veelbelovende start als jongste kamerlid nooit echt potten heeft kunnen breken. Zo zijn in de loop van de tijd zowel het partijvoorzitterschap als het burgemeesterschap van Nijmegen aan haar neus voorbij gegaan. Zeker in het laatste geval is het opvallend dat haar jarenlange kamerervaring en functie als staatsecretaris niet zodanig konden overtuigen dat de huidige burgemeester Bruls werd verslagen. Betere kaarten heeft Jetta Klijnsma, de nummer twee op de PvdA-lijst. Ondanks dat zij geen boegbeeld is voor jonge, mediagenieke politiek, heeft zij wel de ervaring en status een ministerpost te bekleden. Daarmee komt de teller op één voor de PvdA.

Samsom zal hoogstwaarschijnlijk overwegen Jet Bussemaker en Guusje ter Horst af te stoffen en op een post te zetten. Beiden hebben niettemin de Haagse politiek al vaarwel gezegd, net als Dijksma. Als zij een terugkeer dus al ambiëren, zou hun geloofwaardigheid op zijn minst twijfelachtig zijn. Misschien dat de PvdA Aleid Wolfsen kan overwegen als vrouwelijke kandidaat. Zijn daadkracht als burgemeester van Utrecht heeft stemmen doen opgaan dat hij ook best vrouwelijk elan aan het kabinet kan toevoegen. Met Wolfsen komt de teller dan op twee en heeft Samsom er nog een te gaan. Voor de laatste kandidaat is het wellicht geraden gebruik te maken van de Berlusconi-methode: uiterlijk boven inhoud.

De inhoud is helaas niet onbelangrijk. Aan een ministerskandidaat moeten hoge eisen worden gesteld. De eis dat deze man of vrouw is, is van geen belang. Men moet streven naar excellente ministers. Dat zijn transparante ministers die geen fouten maken, en waar zij die wel maken, deze kundig herstellen. Maar ook zijn dat ministers die publicitair kunnen overtuigen: hebben zij charisma, zijn ze eloquent? Vanuit dit licht bezien is het volkomen zinloos dat Samsom het onderwerp aanroert zoals hij gedaan heeft. Het is aan hem de taak zes goede PvdA-ministers aan te leveren. Niet meer, niet minder. Die zes mogen ook zes vrouwen zijn. Samsom heeft een non-issue aangeroerd. Of toch niet?

Voor de laatste kandidaat is het wellicht geraden gebruik te maken van de Berlusconi-methode: uiterlijk boven inhoud.

Niet helemaal natuurlijk. Het is een feit dat vrouwen nog steeds niet in verhouding vertegenwoordigd zijn in de top van het bedrijfsleven en de politiek. Zoals Neelie Kroes ook onlangs schreef, zou het een gezonde situatie zijn wanneer de man-vrouw-verhouding zich meer richting 50/50 zou begeven. Daar ben ik het mee eens, maar het is ook vanzelfsprekend dat men naar zo’n verhouding streeft. Zelfs zo vanzelfsprekend dat de uitspraak van Samsom niets toevoegt: het gras is groen.

Wanneer Samsom zou hebben aangegeven dat hij minstens drie PvdA-mannen in het kabinet wil, zou je je afvragen of die kerel ook nog wat interessants te melden had. Door sterk te benadrukken dat drie van de zes PvdA-ministers vrouw moet zijn, haalt Samsom zich de verdenking op de hals dat de betreffende vrouwen louter in het kabinet zitten omdat zij vrouw zijn. Zo vestigt hij juist de aandacht op het (onderscheid in) geslacht, terwijl dat nu juist irrelevant is en dus niet moet. Er ontstaat zo ook een extra bewijslast waarom die bewuste vrouw in het kabinet zit. Niet alleen moet nu bewezen worden dat de minister capabel is, maar ook dat zij dat niet alleen is omdat zij vrouw is. Als Samsom slim is dan zwijgt hij, zeker gezien de vrouwen die hij voor handen heeft.

Gerelateerde artikelen
Reacties
9 Reacties
 • Hey Jordi, gast,

  wat je stukje nogal suspect maakt is dat je pleit voor de afschaffing van emancipatoire politiek voor een groep waar je zelf niet toe behoort. Dat doe je door bewindslieden te selecteren op basis van hun geslacht om vervolgens te beweren dat ze er niets van kunnen. Maar kijk nou eens verder naar bewindslieden. Uri Rosenthal bakt er ook niks van, en zit dus waarschijnlijk in een kabinet omdat hij bij een meerderheidsgroep behoort. Hetzelfde lijkt te gelden voor Bleeker, Rutte (aangezien hij met een grote greins non-politiek staat te voeren waarbij vooral minderheden slechter af zijn ook nog een slecht mens), Balkenende, etc. zijn ook bewindslieden waar heel erg veel op af te dingen is. Toch komen ze in aanmerking voor hoge posities. Toch niet omdat dat voor die lieden makkelijker is omdat ze man zijn, of vind je nou echt dat ze heel, heel veel beter zijn dan de vrouwelijke bewindslieden? Of zou er een probleem zijn omdat minderheden over het algemeen beter moeten presteren om als 'even goed' gezien te worden... (sla er gewoon een een onderzoek op na)

  Dat je dit punt wil maken is natuurlijk je recht. Maar als je een beetje ballen had, dan pleitte voor de afschaffing van Movember, da's namelijk bedoelt voor een groep waartoe je zelf wél behoort.

 • Arjan Miedema,

  Beste Jordy,

  Samsom zegt als hij zegt dat 3vd6 minsters vrouw zullen zijn OOK dat 3 van de zes ministers man zullen zijn. Zitten deze drie mannen er dan omdat ze man zijn?

  Je stukje maakt een vrij gratuit punt over kwaliteit, dat die natuurlijk altijd voorop moet staan, maar je legt op geen manier uit waarom dat niet zou kunnen wanneer je een 3-3 verdeling aanhoudt. De enige manier om de ongelijkheid te doorbreken is door positieve discriminatie: zie Noorwegen.

  Verder is je puzzel bij de PvdA ook weer niet zo heel moeilijk op te lossen, ik noem N. Albayrak, M. Barth en J. Kleinsma als ministerfähig.

  Mijn voorspelling: Samsom komt met 3 vrouwen, de VVD zal hetzelfde doen, maar maakt er geen punt van.

 • De volgende zin:

  "Zijn daadkracht als burgemeester van Utrecht heeft stemmen doen opgaan dat hij ook best vrouwelijk elan aan het kabinet kan toevoegen"

  vind ik beneden alle peil. En zeker niet omdat het belediging is voor dhr. Wolfsen, maar juist omdat in deze zin jouw werkelijke standpunt over vrouwen in een kabinet duidelijk wordt.

  Beschuldig me niet dat ik het uit de context haal, want juist de context maakt het citaat erger.

 • Laat ik daar Louise Gunning-Schepers aan toevoegen zonder uit te spreken dat mijn wens daar naar uitgaat.

  Over het algemeen is het juist zo bijzonder aan ministers dat je ze overal vandaag mag plukken. Als je dan gaat kijken in de lagen die rond (of veel meer) dan de Balkenendenorm verdienen dan is er volgens mij genoeg te kiezen. Universiteitsbestuurders, woningcorporatiebonzen en vakbondsleiders zijn niet voor niets lid van de PvdA.

  Nee, aan kandidaten geen tekort bij de PvdA en daar zullen zeker geschikte vrouwen bij zitten.

 • Tommi Palumbo,

  Juist die zin, die jij zo verfoeilijk vindt Timon, plaatst het stuk in een bredere context en legt de vinger op de zere plek.

  Een beetje provocatie voedt daarbij de discussie flink!

 • Ok. Maar dan verwacht ik een mooi stuk op DeFusie, met argumenten, over de brede context, waarin uitgelegd wordt waarom vrouwen minder daadkracht hebben.

 • Jordy de Meij,

  Timon,

  Het is mij niet duidelijk waaruit jij opmaakt dat mijn ware standpunt over vrouwen in een kabinet blijkt uit de door jou aangehaalde zin. Wanneer je het stuk op zinsniveau bekijkt en deze zinnen geïsoleerd bestudeerd- wat ik in het algemeen geen zinvolle exercitie vind - zijn er genoeg zinnen te vinden die een tegenovergesteld standpunt opleveren. Dus wat maakt in jouw optiek deze ene zin zo waardevol?

  Ik heb het vermoeden dat jij denkt dat ik een conservatief standpunt heb en dat ik probeer te verdedigen met liberale argumenten. Dat komt erop neer dat jij denkt dat ik vrouwen niet daadkrachtig vind en misschien zelfs wel inferieur ten opzichte van de man, hetgeen tot uitdrukking komt in de numeriek achtergestelde positie van 'vrouwen in de top'. Om mijn conservatieve standpunt te verhullen, omdat-ie niet salonfähig is, zou ik vervolgens de gelijkheid inroepen om de status quo te handhaven? Ik weet eigenlijk niet goed wat je denkt. Ik geef in mijn stuk blijk van een gelijke positie van de vrouw. Ik vind dat je gelijkheid zelfs zo serieus moet nemen dat je geen ongelijk moet creëren om ongelijkheid op te lossen.

  Het verbaast me bovenal dat je niet hebt begrepen dat de opmerking over Aleid Wolfsen een grap is.

 • Beste Jordy,

  Even voor alle duidelijkheid: ik geloof wel dat je intenties goed zijn, maar ik voelde me toch genoodzaakt je te wijzen op die formulering, want die ondermijnt je argument mijns inziens.

  Mijn excuses dat ik het wat vinnig bracht. Dat was niet nodig, maar ik denk wel dat mijn interpretatie legitiem is.

  Overigens ben ik het met je daadwerkelijke standpunt over gelijkheid om meer inhoudelijke redenen niet eens, maar daar zal ik volgende week een reactie op publiceren.

  Met groet, Timon

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Naar boven