Flickr / soulsoep

De zaak Demmink

De favoriet onder Nederlandse complotdenkers - Joris Demmink - staat op dit ogenblik voor de rechter. Er loopt een civiele zaak tegen de voormalig secretaris-generaal van het Ministerie van Justitie en Veiligheid waarbij voor het eerst getuigen onder ede worden verhoord. En onder tussen is via een artikel 12 zaak het OM ook gedwongen een strafzaak te starten vanwege verkrachtingen van minderjarige jongens. Dit weigerde het OM voorheen tot tweemaal toe vanwege gebrek aan bewijs. Daar is meteen de oorsprong van de meest paranoïde complottheorieën: als het Openbaar Ministerie weigert een zaak te starten tegen de baas van het Openbaar Ministerie, dan moet daar wel iets achter zitten. Zeker als het om pedofilie gaat. Het ontvouwen van de zaak Demmink in de politiek, bij justitie en in de media is bijzonder meeslepend. Maar hoe konden de hysterie en het complotdenken in deze zaak zo’n vlucht nemen?

Over Joris Demmink doen al jaren geruchten de ronde over seks met minderjarige jongens, die in 2003 via een samenwerking tussen Panorama en de Gaykrant voor het eerst de nationale aandacht haalden. De topambtenaar Demmink zou in het Anne Frank-plantsoen in Eindhoven seks hebben gehad met minderjarige jongens. Demmink was niet van geruchten gediend en dreigde via zijn advocaat de media voor de rechter te slepen. Uiteindelijk kozen beide bladen onder grote druk voor rectificatie.

Voor deze druk was Demminks advocaat verantwoordelijk, betaald op kosten van het ministerie. Zolang het OM op basis van de geruchten geen aanleiding zag om hem te vervolgen bleef zijn werkgever hem steunen, en werden zijn advocaatkosten gedeclareerd. Maar het OM maakt natuurlijk ook onderdeel uit van het ministerie van Justitie waar Demmink zelf van 2002 tot 2012 de hoogste ambtenaar was. Dit is de kern van de complottheorie: Demmink had de macht zijn eigen vervolging te blokkeren en kon zo ongestoord verder gaan.

Zolang het OM geen onderzoek startte bestond er een verdenking dat Demmink de hand boven het hoofd werd gehouden, en tot 2012 zou dat Demminks eigen hand zijn. Ook vanuit de media, die toch een publieke taak hebben om de macht te controleren, bleef het grotendeels stil na de eerste aantijgingen. Zonder een onderzoek van het OM was het lastig om te manoeuvreren zonder het gevaar van lasteraantijgingen. Niet alleen zijn juridische machtspositie maakte dat er weinig over werd bericht. Vanuit de hoek van de complotdenkers wordt ook gesuggereerd dat er in de media “pedovriendjes” van Demmink zaten die konden voorkomen dat de media meer zou berichten.

Hoe konden de hysterie en het complotdenken in deze zaak zo’n vlucht nemen?

Demmink had ook de politiek onder controle. De volksvertegenwoordigers konden geen directe controle uitoefenen op Demmink aangezien hij slechts een ambtenaar was, en dus geen directe verantwoording hoefde af te leggen. De Tweede Kamer heeft te doen met de minister van justitie, die moet afgaan op de informatie die hij krijgt van het ministerie waar de belangrijkste ambtenaar Joris Demmink was.

Gelukkig bestaat er internet waar iedereen met aansluiting en een toetsenbord kan schrijven wat hij wil. De complottheorie lag voor de hand: een pedofiel is de baas op justitie en heeft het OM, de media en de politiek in zijn greep. Genoeg details voor een groepje vrijwilligers onder leiding van Micha Kat om samen op het internet verder te zoeken naar bewijs voor deze doofpot. Vanwege zijn positie als sg kon Demmink niet alleen het OM beïnvloeden, maar ook bijvoorbeeld kinderen uit de jeugdinstellingen laten overkomen om verder onder handen te nemen. Zo ontstonden er verhalen dat Joris Demmink samen met Prins Friso had toegekeken hoe asielzoekers gedwongen werden om Marianne Vaatstra in een snuffmovie te verkrachten en te vermoorden.

Maar nu staat Demmink alsnog voor de rechter. Het is advocate Van der Plas namelijk gelukt het OM te passeren en direct via een artikel 12 SV procedure vervolging af te dwingen. Wat overigens ook betekent dat Justitie in deze zaak niet langer Demminks advocaatkosten betaalt. En tegelijkertijd laat stichting de Roestige Spijker in een civiele zaak betrokkenen onder ede horen. Stichting de Roestige Spijker is overigens geen stichting die opkomt voor de belangen van in bordelen misbruikte jongens, maar een stichting van de verongelijkte vastgoedondernemer Poot. Dezelfde Poot die na een jarenlange juridische strijd met fouten van rechters en justitie de Chipsholzaak verloor. Dit zat de inmiddels 88-jarige Jan Poot dusdanig dwars dat hij graag een gedeelte van zijn geld beschikbaar stelde voor zijn persoonlijke vendetta tegen de man die in die tijd verantwoordelijk was bij justitie: Joris Demmink.

Complottheorieën daargelaten, er zijn wel degelijk merkwaardige kanten aan dit verhaal. Zo speelde halverwege de jaren 90 de Rolodexzaak. Hier werd onder leiding van destijds officier van justitie Fred Teeven geprobeerd een pedofielennetwerk op te rollen. Er werden in de zaken meerdere mensen binnen justitie genoemd en bij huiszoekingen leken de verdachten van binnenuit te zijn getipt. Uiteindelijk is dit onderzoek nooit succesvol afgerond. Het is een kleine wereld in de kringen van de machtige topambtenaren en de politiek. Zo kende Demmink de huidige Minister van Veiligheid en Justitie Ivo Opstelten al vanaf zijn studietijd in Leiden. Dat hij in het verleden had samengewerkt met veel latere ministers zoals Rita Verdonk, Piet Hein Donner en Hilbrand Nawijn ontkrachtten de verdenkingen van vriendjespolitiek ook niet. Zo promoveerde Joris Demmink ondanks twijfels van de AIVD over zijn chantabelheid vanwege contact met buitenlandse pooiers toch tot secretaris generaal.

Er werden meerdere mensen binnen justitie genoemd.

Ook zijn er een paar bijzonder toevallige sterfgevallen geweest. Zo stierf zijn voormalige chauffeur de dag voordat hij door het OM verhoord zou worden over eventuele nachtelijke ritten naar jongensbordelen. Journalist Fred de Brouwer overleed vorige week na een scooterongeluk in Thailand terwijl hij in gesprek was met de Pauw en Witteman-redactie om naar Nederland te komen. Hij woonde daar omdat hij zich in Nederland niet meer veilig voelde. Een maand geleden had hij nog de familie Poot gemaild dat ze moesten uitkijken omdat de macht van Demmink heel ver zou gaan.

Nu maakt een machtspositie per definitie verdacht. Iedereen met wifi waant zich onderzoeksjournalist en een goed schandaal waarbij de lijken uit de kast lijken te rollen werkt dat in de hand. De betrokkenheid van allerlei hoogwaardigheidsbekleders bij een pedofielennetwerk zorgt voor een woest aantrekkelijk complot. Een man met een infame hobby en een functie waarmee hij zichzelf uit de wind kan houden maakt iedereen kwaad. Laten we hopen dat hij niet alleen vanwege geheimzinnigheid op de knieën wordt gebracht.

Gerelateerde artikelen
Reacties
6 Reacties
 • Het artikel hierboven probeert vast een goedbedoeld overzicht te geven, maar het staat helaas vol feitelijke onjuistheden. Ik zal er enkele noemen:

  [edit punt 1. & 2. zijn inmiddels in het artikel aangepast, redactie]

  3. De Roestige Spijker heeft zich ook succesvol gevoegd in de civiele zaak tussen Demmink en het AD.

  4. De geruchten haalden voor het eerst de nationale aandacht via de Netwerk uitzending van 20 april 1998.

  5. De gay-krant en panorama hebben nooit aangegeven dat de beschuldigingen feitelijk onjuist waren. Ze hebben wel in een hoofdredactioneel commentaar na veel juridische druk aangeven dat de bronnen voor het artikel 'onbetrouwbaar' waren. Hetgeen niet helemaal hetzelfde is.

  6. Er worden in het artikel nog wat sterfgevallen weggelaten waarvan er mogelijke links met Demmink zijn.

  De advocaat van Frank L. (eerste getuige tegen Demmink) Gerard Hamer, de arts Joyce Labruyère, Wilfried Brinkhuis en Gina Pardaens-Bernaer. De meest verregaande complotdenkers melden zelfs Maarten van Traa en Pim Fortuyn in dit rijtje, maar deze maken zich hierdoor erg ongeloofwaardig.

  Ik hoop dan ook dat de auteurs de bovengenoemde echte feitelijke onjuistheden toch even willen rectificeren.

 • Brammetjebram,

  "Nu maakt een machtspositie per definitie verdacht..."

  Hoe in godsnaam kom je daar nu bij... Zijn Rutte , Klijnsma , Samsom dan ook verdacht in de ogen van de nederlanders ? Helemaal niet dus...

  Dit artikel heeft een rare ondertoon, alleen al het woord complottheorien zegt genoeg... En hoe kom je erbij dat de groep vrijwilligers onder leiding staat van Micha Kat ? Waarom noem je het uberhaupt vrijwilligers ... Zijn het dan niet gewoon betrokken en verontwaardigde burgers...

  Ik sluit mij aan bij bovenstaande reactie. Er zijn al zat mensen omgelegd, je had dus beter de woorden "Bijzonder verdachte sterfgevallen" geweest , i.p.v "bijzonder toevallige" .

  Ik hoop dan ook zoals mijn voorganger dat de auteurs de verdraaing van de feiten weer goed willen maken....

  Als je jezelf gaat profileren als "intellectuelen" , mogen wij dan ook eisen gaan stellen aan jullie objectiviteit ?

   

 • Wieger Bootsma,

  @vanG

  Dank je voor de snelle en inhoudelijke reactie. Op de punten 1 en 2 heb je inderdaad volledig gelijk en dat is aangepast.

  De aflevering van Netwerk was inderdaad eerder, alleen was de beschuldiging daar minder direct. Daar ging het om een hoge ambtenaar met de voornaam Joris. En in die tijd is er ook een ander Joris, Joris F een ambtenaar van volksgezondheid, veroordeeld voor dergelijk gedrag.

  De Gaykrant en Panorama hebben inderdaad het verhaal na grote druk van Demminks advocaat teruggetrokken omdat de bronnen onbetrouwbaar zouden zijn. Maar dat klopt toch ook met wat in het artikel staat?

  En dat niet alle geruchten over eventuele moorden uitvoerig zijn besproken is een keuze geweest omdat het slechts geruchten zijn. Er wordt melding gemaakt dat er opvallende sterfgevallen zijn geweest rond Demmink. En vervolgens worden er twee kort behandeld.

 • Beste Wieger,

  Ik heb het redactioneel commentaar er nog eens bij gepakt en denk dat jullie het inderdaad wel goed hebben weergegven. Dit was de letterlijke tekst van Gay-krant / Panorama:
  “Maar Panorama en de Gay Krant zijn bij hun publicatie toch niet over één nacht ijs gegaan? Natuurlijk niet. Maar op grond van nieuwe informatie die ons ná de publicatie heeft bereikt en ook naar aanleiding van gesprekken die (de hoofdredacteur van Panorama en de hoofdredacteur van de Gay Krant) inmiddels met de topambtenaar in kwestie hebben gevoerd, moeten wij concluderen dat onze oorspronkelijke bronnen op basis waarvan de indruk werd gewekt dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan onoorbaar gedrag onbetrouwbaar zijn gebleken. Voor zover de integriteit van deze topambtenaar daardoor onderwerp van discussie is geworden, bestaat hiervoor geen aanleiding. In het kader van volledige berichtgeving dient dit gezegd te zijn.”

  In de netwerkuitzending wordt aangegeven dat de ambtenaar, Joris, staat in de staatsalmanak (met videoshot staatsalmanak 1996-1997). Joris F. van VWS zou niet in deze staatsalmanak staan, maar ik heb persoonlijk nog geen tijd gehad een UB in te duiken en dit zelf na te gaan. Wat weten jullie hiervan?

  Het enige wat nog niet helemaal klopt in jullie artikel is dat de Roestige Spijker betrokken zou zijn bij de art. 12 Sv procedure. Daar de Roestige Spijker in die zaak ook niet als belanghebbende aangemerkt kan worden was dit juridisch gezien ook niet mogelijk geweest. Mr. Van der Plas heeft deze procedure namens de Turkse jongens gevoerd.

  Nawijn heeft zich trouwens heel erg negatief over Demmink uitgelaten. Ik begrijp dat de omvang van jullie artikel maar beperkt kan zijn, maar ook de linken naar de Baybasin zaak en de geruchten dat er een foto zou zijn van Demmink met Manuel Schadwald (Duitse jongen die sinds 1993 is vermist) maken het verhaal steeds vreemder. Die foto zou in handen zijn van een Belgische Islamitische groepering: http://censored31.blogspot.co.uk/2013/05/iquote_2.html.

 • Ter volledigheid is het ook van belang te melden dat de advocaatkosten van Demmink voor de civiele zaken (AD en Roestige Spijker) nog steeds door het ministerie worden vergoed. Voor de strafzaak is dit niet meer het geval. Het ministerie van V en J betaalt ook de advocaatkosten van getuige Storm van 's Gravesande.

   

 • @brammetjebram
  Volgens mij zijn er genoeg mensen die geen vertrouwen hebben in de Haagsche politici. Maar we hebben als burgers nog invloed op de macht van politici door te stemmen. Topambtenaren daarentegen blijven misschien uit het zicht van de camera maar dat maakt ze niet minder invloedrijk.
   
  In het artikel bespreken we juist hoe op het internet al jaren de wildste speculaties de ronde gaan over Demmink, terwijl het OM niet genoeg bewijs zag om tot vervolging over te gaan. Waarom juist Demmink een goede voedingsbodem is voor deze speculaties heeft onze interesse. Niet alle speculaties zijn even geloofwaardig, toch is er wel inmiddels een strafrechtelijk onderzoek. Dat komt mede ook door de inzet van een groepje enthousiastelingen (waaronder Micha Kat) die deze zaak in de aandacht hebben gehouden door er over te schrijven op internet. 
   
  @VanG
   
  We hebben er inderdaad voor gekozen om de Turkse zaak eruit te houden. Maar het is zeker een van de interessantste aantijgingen. 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Naar boven