Wikipedio / J. Howard Miller

Feminisme is ook een mannenzaak

Kent u die mop over gendergelijkheid? Die is nooit bereikt. Dat bewijzen de heren Boomsma en Price eens te meer in NRC Handelsblad, wanneer ze het feminisme beschuldigen van ‘betutteling’ en vervolgens roepen dat vrouwen ‘blijkbaar’ niet gelijkwaardig willen zijn. Over betuttelende patriarchale opvattingen gesproken. Hun argumenten tonen echter precies het omgekeerde aan: zolang mannen het feminisme wegzetten als geklaag en ervoor pleiten de ‘onschatbare waarden van onbetaalde moederzorg’ te koesteren, is de vrouwenemancipatie nog lang niet bereikt. Sterker nog: zonder actieve bijdrage van mannen zal de samenleving nooit gelijkwaardig worden. Boomsma en Price geven helaas het verkeerde voorbeeld.

Puur op basis van eigen overtuiging stelt het conservatieve duo dat vrouwen ‘stuk voor stuk vrije, welbewuste keuzes’ kunnen maken. Dit druist regelrecht in tegen recent wetenschappelijk onderzoek van Justine Ruitenberg die promoveerde op dit onderwerp. Zij concludeert dat ‘de individuele keuzes van Nederlandse moeders (...) diep sociaal [zijn] geworteld’. Volgens Boomsma en Price kiezen vrouwen ervoor om naar kritiek te luisteren. Heren, wakker worden! Sociale druk is geen keuze, maar wordt opgelegd door je omgeving. Als iedereen vrij is in zijn of haar keuzes op de arbeidsmarkt, waarom zijn het dan alleen de vrouwen die ervoor ‘kiezen’ om parttime te werken?

De drogredenering is dat wat natuurlijk is, ook intrinsiek goed is.

Het wordt nog bonter wanneer de heren niet gehinderd door enige biologische kennis stellen dat ‘de 50/50-droom van feministen (…) stuit op de weerbarstige realiteit van de menselijke natuur’. Het is sowieso dubieus om te veronderstellen dat er zoiets als een ‘menselijke natuur’ bestaat. Als we dit toch doen, ontstaat een vreemde drogredenering: de morele vraag of de emancipatie af is, wordt gereduceerd tot de vraag of de huidige arbeidsdeling “natuurlijk” is. Deze redenering suggereert dat wat natuurlijk is, ook intrinsiek goed is, en valt daarmee in dezelfde categorie als een oproep om het homohuwelijk af te schaffen omdat het tegennatuurlijk zou zijn.

Het stuk van Boomsma en Price toont eens te meer aan dat het feminismedebat gevoerd wordt op grond van een hardnekkige schijntegenstelling tussen “man” en “vrouw”. Dit debat bewijst echter al jaren dat lang niet alle vrouwen feminist zijn. Integendeel, zolang er vrouwen als Ann de Craemer rondlopen die zeggen dat vrouwen door ‘biologische verschillen vaak zorg boven werk verkiezen’ (HP/de Tijd nr. 9, 2013) kan vrouw-zijn niet gelijkgesteld worden aan feminist zijn. Daarnaast zijn niet alle mannen feministen-hatende wezens, zoals Willem Bosch bewijst met zijn uitspraak ‘Ich bin ein Feminist’ (Volkskrant 7 oktober 2013). Dat is klare taal. Helaas wordt het beeld van de anti-feministische man hardnekkig in stand gehouden door mannen als Boomsma en Price, die onder de titel “Promovendus Rechtsfilosofie” hun conservatief-christelijke gedachtegoed verkondigen zonder met enige wetenschappelijke onderbouwing te komen.

Vervang Ich Bin ein Feminist door Wir sind allen Feministen

Wij, twee jonge mannen, vinden dat de emancipatie niet af is. Waarom niet? Mannen voelen zich niet verantwoordelijk voor het verwezenlijken van de idealen van het feminisme. Daardoor rust de verantwoordelijkheid voor de verdere emancipatie bijna volledig op de schouders van vrouwen. Op deze manier wordt gelijkwaardigheid tussen vrouwen en mannen nooit bereikt. Gelijkwaardigheid is intrinsiek goed en gaat daarom vrouw én man aan. Als gelijkwaardigheid het doel is, moeten mannen geen verstoppertje meer spelen en net zoals Boomsma en Price meedoen aan het publieke debat. We bedoelen hiermee geenszins dat mannen over of namens vrouwen moeten spreken. Mannen moeten zich simpelweg afvragen of de Nederlandse samenleving gelijkwaardig is en zich daarover uitspreken. Laten we voorbij gaan aan het idee dat het man- of vrouw-zijn bepaalt of je meedoet aan het debat en welke mening je er op na houdt. Het debat moet niet verworden tot een loopgravenoorlog gebaseerd op schijntegenstellingen. Integendeel, de boodschap moet van belang zijn, niet de boodschapper. Mannen, het is tijd dat Ich bin ein Feminist vervangen wordt door wir sind allen Feministen!

Op 17 februari presenteren Jesse en Hugo in Academisch-Cultureel Centrum SPUI25 de avond 'Feminisme is ook een mannenzaak'. Meer informatie en aanmelden op de website van SPUI25.

Gerelateerde artikelen
Reacties
6 Reacties
 • Dank voor dit heren. Obama is het volgens mij ook met jullie eens: http://25.media.tumblr.com/tumblr_m1ws9iJP7i1qbjs8mo1_400.jpg

 • Fijn artikel!

  In de eerste alinea hebben jullie het over de wetenschappelijk aangetoonde sociale druk die vrouwen bij elke beslissing die ze maken, met zich meedragen. Volgens jullie ontkennen Boomsma en Price een dergelijke druk. Boomsma en Price zouden (naar jullie mening) beweren dat vrouwen ervoor kiezen om huismoeder te zijn, dat vrouwen ervoor kiezen 's avonds te koken, dat vrouwen ervoor kiezen de was op te vouwen.

  Volgens mij klopt daar helemaal niets van. Boomsma en Price wijzen vrouwen helemaal niet op hun vrijheid. Ze beschuldigen vrouwen niet van domme keuzes. Ze houden geen pleidooi voor een volledig eigen verantwoordelijkheid bij beslissingen.

  Nee. Niets van dat alles doen ze, niets. Ze tonen met hun artikel enkel en allee, en waarschijnlijk zelfs niet volledig met voorbedachte rade, de sociale druk waar de man - niet de vrouw - dolend en raaskallend in rondzwemt. Zonder uitweg. Zonder enige verstand, zonder argumenten. De man is gedoemd ondergedompeld te blijven in de traditionele orde der regelmaat.

  Man of vrouw, iedereen ondervindt zo zijn eigen sociale druk. Gelijkheid is niet ver te zoeken. Dat is, geloof ik, wat de heren Boomsma en Price werkelijk laten zien met hun artikel.

 • Laten we alsjeblieft niet beweren dat de feministische beweging de wetenschap aan haar kant heeft staan. Integendeel. Beide kampen argumenteren vanuit een basis van sociale and filosofische voorkeur.

  De wetenschappelijke gemeenschap heeft tot op de dag van vandaag nog steeds geen duidelijke consensus omtrent de "nature v.s. nurture" vraag. Om die reden is het socialisering's argument omtrent het 'gebrek' van de emancipatie van de vrouw niet sterk genoeg om als al-omvattende verklaring van de dit fenomeen te dienen en heeft het meer gemeen met een ideologische voorkeur van de persoon in kwestie.

  Als we dan toch uit gaan van een socialisering binnen dit onderwerp, dan zou ik willen voorstellen dat mede de vrouw eens een bijdrage mag doen in het ontmantelen van de traditionele rol van de man, zoals in dit artikel gesuggereerd word richting mannen. Maar al te vaak hoor ik dat mannen maar eens een stapje opzij moeten doen en de rollen eerlijker moeten verdelen, maar zolang veel vrouwen de voorkeur geven aan een werkende, carriere gedreven man zie ik dit niet veranderen.

  Daarnaast mag de huidige westerse feministische commune ook eens meer aandacht besteden aan de problemen van de man in onze samenleven, zoals je zou verwachten van een beweging voor geslachtsgelijkheid, zoals het Feminisme doorgaans ( haast exclusief ) pretendeer te zijn.

 • Al dit soort artikels ,en er zijn er inmiddels al ..tig veel verschenen, gaan mank door de generalisatie van het onderwerp en daarmee de mannen en de vrouwen op deze wereld. Deswege zullen ze nulkommanul bijdragen aan de gelijkwaardigheidsproblematiek. De reactie van Sacha is mij uit het hart gegrepen. Natuurlijke verschillen zijn er overigens wel degelijk, anders zouden we al lang zijn uitgestorven, de excessen die moeten worden afgevangen. De geschiedenis leert dat dat een voortdurend panta rei "spel" is dat we "leven" noemen. Individuen willen daar uit ontsnappen, maar daarmee botsen ze dan met degenen die dat niet willen, een soort flipperkast dus. Game over!

 • Peter Schouten,

  Kennelijk mag je over mannen bot generaliseren, je moest hetzelfde eens wagen over welke andere groep dan ook! Maar als generaliseren mag, mogen niet allen vrouwen dat, daarom hieronder maar een kleine generalisatie. Vrouwen hebben mannen vanaf zeg de mammoetjagers afgerekend op kracht, durf, prestaties, status. Mannen die die eigenschappen minder hebben, kregen eenvoudig geen partner en zijn dus "uitgemendeld". En vrouwen maar verbaasd zijn dat er zoveel macho's zijn; ze hebben dit zelf door zo'n 30.000 generaties sexuele selectie bevorderd. Je mag eigenlijk verbaasd zijn dat er überhaupt niet-macho's bestaan en dat die zich soms ook nog voortplanten. En ja, als je consequent selecteert op kracht, durf etc. moet je niet verbaasd zijn dat mannen hieraan hechten, ze weten best dat ze zonder die eigenschappen geen partner vinden en zich niet voortplanten. Niet voor niets bestaat de cynische Amerikaanse uitdrukking "Nice guys finish last". Nu begint er op bepaalde plekken, in bepaalde kringen en op bepaalde momenten iets te veranderen, en dan nog vaak alleen verbaal. Bemoedigend, maar een volwassen discussie betekent dat mannen niet alleen slijmen maar vrouwen durven tegen te spreken en dat vrouwen hun eigen aandeel toegeven. En dat eenieder snapt dat je de gevolgen van een lange evolutie niet in een paar jaar verandert. Eigenlijk gaat het helemaal niet zo langzaam als je wat historisch besef hebt. Of je nu feminist bent of niet, het zijn veranderingen ten goede, ook voor mannen. Maar dan moeten die mannen er wel op kunnen vertrouwen dat ze eindelijk op andere zaken dan status etc. worden afgerekend.

 • Aan een boel reacties hier is te zien dat veel mensen de boodschap nog steeds niet begrijpen. Vooral als men denkt dat mannen evenveel met seksisme te maken krijgen als vrouwen, gaat men de mist in. Helaas, zoals jullie ook aangeven in dit artikel, zal het seksisme jegens vrouwen hierdoor heel gemakkelijk in stand blijven. Zal het ooit verdwijnen? Ik vrees van niet.

  In ieder geval bedankt voor dit prima artikel! Goed om te horen dat er mannen zijn die het wél begrijpen. Nu nog de rest van de maatschappij...

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Naar boven