Flickr / Blondinrikard Fröberg

Gezocht: links alternatief voor de Europese Unie

Het wordt de hoogste tijd dat linkse partijen in Europa met een goed alternatief komen voor de Europese Unie zoals we haar vandaag de dag kennen. Mede dankzij de eurocrisis en de vluchtelingenproblematiek wil het leeuwendeel van de burgers verandering zien. Eurosceptici spelen hier meesterlijk op in, maar linkse partijen laten  kansen liggen. Daarom moeten zij terug naar de tekentafel om met een gedegen alternatief te komen voor de huidige Europese Unie en zo een weerwoord te bieden aan de eurosceptici.

De Europese Unie verkeert momenteel in slechte staat. De eurocrisis heeft geleid tot forse economische krimp, historisch hoge werkloosheid en een daling in koopkracht en welzijn van de burger. De crisis is nog verder verergerd door het starre bezuinigingsbeleid waar Brussel vaak de schuld van krijgt. In een crisis moet de overheid juist meer geld gaan uitgeven om zo de economie aan te jagen en de werkloosheid te verlagen. Maar overheden hebben de afgelopen jaren het tegenovergestelde gedaan met het doel om de overheidsfinanciën op orde te brengen, dit ging echter wel ten koste van werkgelegenheid, welvaart en welzijn.

Eurosceptici bieden een alternatief voor de chaos en ellende van het hedendaagse Europa

Daarnaast heeft de crisis haarfijn laten zien dat er serieuze weeffouten zitten in het ontwerp van de euro. Een aantal van deze fouten zijn inmiddels gerepareerd, maar om de euro echt levensvatbaar en succesvol te maken, is er meer en diepere integratie nodig. Veel burgers kiezen er echter liever voor om de euro af te schaffen dan om meer bevoegdheden over te dragen aan Brussel. De euro wordt steeds meer gezien als een slecht idee en economisch onwerkbaar – een foutje van Helmut Kohl en kornuiten.

Tot slot kan de EU gezien worden als een ondemocratisch project. De Europese Commissie wordt indirect gekozen op basis van een politieke stoelendans waar de burger niks over te zeggen heeft. Het Europees Parlement wordt direct gekozen, maar de opkomst bij het stemmen is enorm laag waardoor het ontbreekt aan legitimiteit. Voor vrijwel iedereen is de Europese Unie een toneelstukje dat zich ver van het bed afspeelt.

Deze problematiek zorgt ervoor dat eurosceptici het goed doen in de peilingen en grote winsten boeken bij verkiezingen. Ze zijn inmiddels belangrijke spelers geworden op het politieke toneel en vormen daarmee een concrete dreiging voor het Europese project.

Dit komt mede doordat politici als Geert Wilders, Marine le Pen en Nigel Farage een alternatief bieden voor de chaos en ellende van het hedendaagse Europa. Namelijk een terugkeer naar vroeger, toen we zelf nog konden besluiten over onze economie, onze overheidsfinanciën en het sluiten van onze grenzen. Eurosceptische politici spelen uitstekend in op wat er leeft onder de massa; charismatische leiders zijn goed in staat om met scherpe en duidelijke retoriek een grote groep mensen te bereiken.

Linkse partijen daarentegen lijken eerder de handdoek in de ring te gooien en het Europese project als verloren te beschouwen. Het neoliberale karakter van de Europese Unie in combinatie met de stugge bezuinigingen van de afgelopen jaren op de zorg en sociale zekerheden, zorgt ervoor dat links Europa in mineur gestemd is.

Dit terwijl de crisis ook voor linkse partijen een kans biedt om het Europa van hun dromen te bouwen. Daarom moeten ze eigenlijk precies hetzelfde moeten doen als de eurosceptische partijen: een alternatief bieden. Alleen op deze manier kunnen ze de stemmen winnen van de kritische kiezer en tegelijkertijd bouwen aan een Europese Unie dat voldoet aan linkse idealen.

Linkse partijen lijken het Europese project als verloren te beschouwen

Werknemers, werkgevers, politici, academici en burgers moeten samen naar de tekentafel en een Europese Unie 2.0 ontwerpen. Een EU die in staat is om economische groei te genereren en de welvaart en welzijn eerlijker te verdelen; die democratischer is en dichter bij de gewone man en vrouw staat; die ruimte overlaat aan de welvaartsstaat; en die met een humane oplossing komt op het vluchtelingenprobleem.

Yanis Varoufakis (voormalig Minister van Financiën in Griekenland) en Jean-Luc Mélenchon (leider van de socialistische partij Parti di Gauche in Frankrijk) hebben een belangrijke eerste stap gezet door te overleggen over een congres om een plan B te ontwerpen. Nu is het zaak dat heel links Europa dit initiatief gaat steunen en de daad bij het woord voegt.

Links Europa moet met een gedegen alternatief komen voor de huidige Europese Unie, een alternatief dat burgers kan overtuigen dat Europese integratie een betere oplossing is voor de huidige problemen dan het afbreken van de unie. Alleen op deze manier kunnen zij een Europa opbouwen dat voldoet aan linkse idealen én de eurosceptici de wind uit de zeilen nemen.

Gerelateerde artikelen
Reacties
Nog geen reacties.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Naar boven