Flickr / ProgressOhio

Obamacareless

Het is een nobel doel om iedereen toegang geven tot hoogwaardige en goedkope zorg. ObamaCare stelt richtlijnen die de burger beter beschermen en geeft Amerikanen met een laag inkomen (gratis) toegang tot gezondheidszorg. Door de wet nemen de totale kosten, die nog steeds door dezelfde mensen gedragen moeten worden, echter enorm toe. Zoals in het vorige artikel werd aangetoond, kan dit op den duur leiden tot bewuste keuzes om niet te verzekeren, met een gat in de begroting tot gevolg. Dit is echter niet het enige mankement aan de wet.

ObamaCare heeft drie belangrijke gevolgen: Er vindt een redistributie van welvaart plaats, meer mensen gaan zorg gebruiken en de kwaliteitseisen worden verhoogd. Deze drie gevolgen geven echter geen enkele prikkel om de zorg efficiënter of goedkoper te maken. Integendeel, ze maken de zorg alleen maar duurder. Daarmee is Obama’s belofte om de totale kosten ($2.8 biljoen) van het zorgstelsel terug te dringen een sprookje.

Maatregelen die wel een kostenreductie zouden kunnen bewerkstelligen zoals het toelaten van buitenlandse medicijnen, onderhandelen over voorgeschreven medicijnen of betalen per ziektebeeld in plaats van alle uitgevoerde medische verrichtingen, zijn niet opgenomen in de wet. Ook de ongezonde leefstijl en de aanklaagcultuur van de Amerikanen is niet bevorderlijk voor het drukken van de kosten. Bij meer zorg zijn bovendien meer artsen nodig. Waar moeten die vandaan komen?

Wie is het meest gebaat bij deze nieuwe wet?

De verhoogde concurrentie tussen zorgverzekeringen is het enige argument dat is aan te dragen voor een goedkopere zorg. Dit is misschien waar voor de stedelijke gebieden, maar zoals de NY Times aantoonde moet in de armere rurale gebieden gekozen worden uit de duurste polissen. In 58% van de counties binnen de 36 staten die gebruik maken van de nationale website zijn er maar 1 (monopolie) of 2 (oligopolie) aanbieders van zorgverzekeringen. In 530 van de 3007 counties in de VS is er zelfs maar 1 aanbieder. Is dat wat Obama bedoelde met concurrentie?

De vraag die bij mij opkomt, is dan ook wie er nu echt het meeste baat heeft bij deze nieuwe wet. Behalve de Amerikaan met een laag inkomen varen ook ziekenhuizen, zorgverzekeraars, farmaceutische bedrijven en health maintenance organizations wel bij de nieuwe wet. De lobby van bovengenoemde spelers rondom deze wet is enorm geweest, waardoor er veel clausules, uitzonderingen en bijzondere regelingen aan de wet zijn toegevoegd. De volgende uitspraak in congress is dan ook zeer illustratief voor ObamaCare’s extreme complexiteit: “We have to pass the health care bill so that you can find out what is in it”. En ik kan je vertellen, Heidegger leest nog lekkerder weg.

Behalve de geplande effecten heeft de wet ook onverwachte veranderingen teweeggebracht. Een mooi voorbeeld hiervan is de veranderde regelgeving over verschaffing van zorgverzekeringen door werkgevers. Vanaf 2015 is het verplicht voor bedrijven met meer dan 50 FTE om werknemers die meer dan 30 uur per week werken een zorgverzekering te verlenen. Voor veel bedrijven met laaggeschoolde werknemers, zoals restaurant- en bioscoopketens en vervoersbedrijven, is dit een significante kostenpost.

Omdat deze kosten in veel gevallen niet gemakkelijk is door te berekenen aan de klant, is dit een sterke prikkel om parttimers aan te nemen. Zo hebben al verschillende CEO’s van bedrijven aangegeven fulltime werknemers door parttimers te vervangen. Een tweede effect is dat werkgevers alleen zorgverzekeringen aanbieden met een hoog eigen risico voor de werknemer. Hierdoor zijn hun eigen maandelijkse kosten laag. Dit is voor de werknemer niet noodzakelijkerwijs beter.

Ook in de publieke sector wordt geklaagd over de hoge zorgkosten. Zo worden er in Philadelphia op het Community College of Allegheny County 400 fulltime banen veranderd in parttime functies om $6 miljoen aan ObamaCare-kosten te ontwijken. Ook de stad Medina in Ohio laat om die reden veel werknemers 29 uur werken. "We have the budget to pay the people, but we do not have the budget to pay for the health care."

Kost ObamaCare banen?

De hamvraag is dus: kost ObamaCare banen? Wordt er nog steeds een gelijk aantal FTE gewerkt in de economie of is dit minder door torenhoge verzekeringskosten? Maar zelfs als het aantal gewerkte uren in de economie gelijk is, lijkt me dit nog steeds geen wenselijk effect van het beleid. Veel mensen worden ongewenst parttimers maar hebben nog dezelfde kosten. Hierdoor zullen ze er dus in welvaart op achteruit gaan of meerdere parttime banen moeten werken.

Het zorgstelsel in de VS wordt te duur en de lasten voor bedrijven en consumenten te hoog. ObamaCare draagt bij aan de bescherming van de belangen van de patiënt, maar doet niet genoeg om de zorg zelf goedkoper te maken. Er is helaas niet goed over alle beleidsgevolgen nagedacht. Waarschijnlijk waren de Democraten te druk met het plan er zo snel mogelijk doorheen drukken en de Republikeinen te druk met het afschieten ervan, waardoor ze beiden hebben verzuimd de wet kritisch te bekijken en samen te werken aan een beter plan voor Amerika.

Ik denk dat de hogere kwaliteitseisen, uitbreiding van het basispakket en de betere patiënt-bescherming een grote stap voorwaarts betekenen, maar er is niet over nagedacht hoe het te betalen is en blijft. Een beetje careless als je het mij vraagt. Obamacareless...

Dit artikel is deel 2 van een tweeluik. Lees deel 1 hier.

Gerelateerde artikelen
Reacties
Nog geen reacties.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Naar boven