Slimmer Reguleren? Beter Luisteren!

Op het partijcongres van de VVD in Noordwijkerhout pleitten een aantal fractievoorzitters uit de zuidelijke provincies voor regulering van de wietteelt. In hun motie roepen ze op om de toelevering aan de coffeeshop zo te regelen dat het uit de criminaliteit gehaald wordt. Daarmee gingen zij het gevecht aan met prominente conservatieve hardliners die hier fel tegen gekant zijn. Hoewel de landelijke media optimistisch schreven over potentiële hervormingen, spreekt de partij ondertussen enkel over ‘slimmer reguleren’ in hun partijprogramma. En zelfs daar gaat in de nabije toekomst niets van komen.

Deze vage benaming ging sommige conservatieven binnen de partij namelijk te ver. De avond na het congres verklaarde minister-president Mark Rutte dat hij ‘zeer terughoudend’ is om in het proces tot regulering ‘te grote stappen te zetten.’

Dit harde beleid dat de VVD koste wat kost wil blijven voeren lijkt in te gaan tegen de publieke opinie. Zeventig procent van de bevolking steunt namelijk de regulatie of legalisatie van wietteelt. Daarnaast willen lokale overheden al jaren experimenteren met gereguleerde wietteelt om overlast tegen te gaan. Opvallend is dat dit lijnrecht tegen het aangenomen VVD-amendement ingaat, waarin de partij gemeenten oproept om hier zo snel mogelijk mee te stoppen.

De enige manier om negatieve gevolgen te beperken is decriminalisering

Bovendien is er in de wereldpolitiek een trend om (bezit van) cannabis te decriminaliseren. Regeringen beginnen in te zien dat een maatschappij de negatieve consequenties – zoals geweld – van cannabisgebruik per definitie ondergaat. Legaal of niet, mensen blijven het gebruiken. Maar de illegale status leidt tot meer ellende. In Amerika leidt de criminalisering van gebruik bijvoorbeeld tot buitensporig veel gevangenen, waarvan de meeste vastzitten voor geweldloze drugsmisdrijven. De enige manier om de negatieve gevolgen te beperken is door een vorm van decriminalisering.

Uit een onderzoek in de Amerikaanse staten waar cannabis nu ruim een jaar legaal is, blijkt dat de grootste voordelen zich uitdrukken in de belastingopbrengsten, tot wel 220 miljoen dollar per staat per jaar. Aan de andere kant zijn er negatieve effecten als direct gevolg van de nieuwe toegankelijkheid van cannabis. Zo zijn er meldingen dat automobilisten vaker onder invloed achter het stuur zitten en dat jongeren cannabis op vroegere leeftijd gebruiken. Wat dit concreet inhoudt voor de volksgezondheid en verslavingen moet nog blijken. Maar in Nederland bestaat deze toegankelijkheid al, doordat wietverkoop gedecriminaliseerd is.

Dat legalisatie hier nog niet zo ver is, komt doordat de VVD – als grootste partij van het land – bang is om haar conservatieve achterban te verliezen. Fred Teeven zei op het congres dat de harde lijn moet worden voortgezet, dat de partij niet beter wordt van regulering, en dat de kiezers er bovendien ‘helemaal niet warm voor worden (sic)’.

Dit is een kenmerkende illustratie van het klimaat bij de VVD: het toont hoe een partij moeilijke afwegingen moet maken tussen welke koers zij wil varen en wat haar achterban vindt. Om de grootste partij van Nederland te blijven moet de VVD ook de conservatievere stemmer voor zich winnen. Alle partijen in de Tweede Kamer die steunen op een relatief grote groep conservatieve kiezers, zijn tegen de legalisatie van wietteelt. Daartegenover staan de progressievere partijen, zoals D66, GroenLinks, SP, PvdA en PvdD, die vaak gesteund worden door jonge kiezers.

Van deze partijen willen GroenLinks en de SP dat de verkoop en teelt van softdrugs gelegaliseerd worden; de PvdA wil alleen de wietteelt legaliseren; PvdD betoogt algehele legalisatie van softdrugs, terwijl D66 regulatie van wietteelt en –handel voorstaat.

Vergunningen voor onderzoek naar drugs als medicijn blijft erg moeilijk

Voor het drugsbeleid in bredere context belooft dit politieke klimaat niet veel goeds. De praktijk wijst uit dat het repressieve en harde beleid van de regering niet werkt. In het zuiden van het land worden steeds vaker tonnen met chemisch afval gevonden, terwijl in de Randstad invallen voorkomen waarbij de politie kilo’s aan drugs, geld en goederen in beslag neemt. De enige partij die hier iets aan wil doen is de D66 die pleit voor decriminalisering van harddrugs op termijn. Opvallend is dat van de genoemde progressieve partijen GroenLinks en SP alsnog pleiten voor het behoud, respectievelijk, van een verbod op harddrugs dan wel handel van harddrugs. De overige progressieve partijen nemen geen standpunt in.

Naast een vermindering van overlast is er met legalisatie van bepaalde middelen ongelooflijk veel te winnen in wetenschappelijk opzicht. Nu is het krijgen van vergunningen voor onderzoek met of naar bepaalde (psychedelische) drugs nog erg moeilijk. De onderzoeken die er gedaan zijn laten echter zien dat verschillende stoffen, zoals lsd en MDMA, gebruikt kunnen worden bij de behandeling van PTSS en depressies. Daarnaast zijn wietolie en CBD-olie al jaren bekend om hun geneeskrachtige werkingen bij onder andere kankerpatiënten en kinderen met epilepsie.

In het repressieve drugsbeleid lijkt geen verandering te komen

Hoewel er veel onderzoeken zijn die het nut van bepaalde drugs aantonen, betekent dit geenszins dat die conclusies in beleid zullen worden omgezet. Al deze middelen kampen nog steeds met het hardnekkige vooroordeel, dat ze van absoluut geen medische waarde zijn. Zo besluiten steeds meer verzekeraars om medicinale wiet niet meer te vergoeden.

Helaas lijkt in het repressieve drugsbeleid op dit moment geen verandering te komen. Zeker in de aanloop naar de verkiezingen in maart durven de conservatieve partijen geen controversieel item op de agenda te zetten. Binnen de partijen zorgen prominente politici ervoor dat afwijkende meningen de koers niet te veel beïnvloeden. Aan de andere kant doen de progressieve partijen op dit moment te weinig om van hun partijstandpunten werkelijkheid te maken. Hiermee zorgt de politiek niet enkel voor een verlenging van overlast in de samenleving, maar ontzegt ze zelfs mensen de medicijnen waar ze behoefte aan hebben.

Gerelateerde artikelen
Reacties
Nog geen reacties.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Naar boven