Petra Kuipers

Spanningen op Ambon

Deel twee van een tweeluik over Jacky Manuputty en zijn Peace Provocateurs. Petra Kuipers was op Ambon en sprak met de dominee over de gespannen situatie tussen moslims en christenen.

In september 2011 braken er opnieuw rellen uit op Ambon. Dit keer werd het veroorzaakt door de dood van Darfin Saimin, een islamitische motortaxichauffeur. Hij kreeg een ongeluk in een christelijk gebied en overleed kort daarna. Zijn familie geloofde niet dat het een ongeluk was, maar dacht aan moord. In het rapport van de International Crisis Group (ICG) staat dat diverse bronnen beweren dat het conflict dat volgde gepland was en dat de politie en/of het leger, de elite of de Jihad zouden profiteren van een conflict.

Ook Manuputty is ervan overtuigd dat er meer achter zat. Samen met Abidin Wakano, een docent aan de islamitische universiteit, een groep jongeren genaamd ‘Ambon Bergerak’ en leden van ‘Lembaga Antar Iman Maluku’ (LIAM), probeerde Manuputty het geweld te stoppen. En met succes. Via sms, Twitter en Facebook communiceerden zij ter plekke bij de grootste crisispunten. Toen er geruchten gingen over de Silokerk die zou zijn verwoest, communiceerden zij – door middel van foto’s – dat dit helemaal niet het geval was. Ze berichtten zelfs lokale journalisten, omdat ze door de gebeurtenissen van 1999 wisten wat voor invloed de nationale media zouden hebben.

Op het eerste gezicht lijkt het werk van de dominee niet nodig, maar al geeft de bevolking het niet graag toe, er heerst een spanning over het eiland die zelfs als buitenstaander voelbaar is.

Manuputty heeft moslimvrienden en komt in koffiehuizen in islamitische wijken om vrede te verspreiden. Hij is van mening dat mensen van verschillende religies elkaar beter begrijpen door met elkaar in gesprek te gaan. Vooral jongeren kunnen bijdragen aan het behouden en verspreiden van de vrede.

In het koffiehuis praten we verder over de strategie van september vorig jaar. “Iedereen heeft een mobieltje en sms’en is heel goedkoop in Indonesië. Het was een optimaal middel om geruchten de wereld uit te helpen en om ervoor te zorgen dat de chaos zich niet verspreidde. Media spelen een belangrijke rol bij vrede en conflicten, omdat ze beelden ontwikkelen en soms zelfs verdraaien wat er daadwerkelijk gebeurt. Tijdens het conflict in 1999 waren er geen sociale media. De journalisten waren erg verdeeld en gebruikten de media om het conflict aan te wakkeren. Ik probeer daarom journalisten aan te moedigen en programma’s te ontwikkelen voor vredesjournalistiek,” aldus Manuputty.

Bij een bijeenkomst georganiseerd door het Maluku Media Centre is Manuputty, samen met een non, een van de ouderen die het conflict van dichtbij meemaakten en een wijze les proberen mee te geven aan de aanwezige jonge journalisten. “Religie zou geen rol moeten spelen bij het rapporteren van nieuws. Ik probeer jonge journalisten aan te moedigen om te schrijven over hun ervaring en deze te laten publiceren. Het aantal bloggers groeit. Op deze manier kunnen media gebruikt worden als instrument voor vrede,” aldus de vredesactivist.

Media spelen een belangrijke rol bij vrede en conflicten, omdat ze beelden ontwikkelen en soms zelfs verdraaien wat er daadwerkelijk gebeurt.

Waarom Peace Provocateurs? “‘Provoke’ is een neutrale term. Mensen hebben de media gebruikt om geweld aan te wakkeren, ik zeg dat we het moeten gebruiken om vrede te stichten!”, aldus de dominee. Hij vindt het rapport van ICG interessant maar het focust op de negatieve punten. “Voor vrede is vertrouwen onder mensen nodig en dat begint bij vriendschap.” Hij doet dit onder meer door aanwezig te zijn bij bijeenkomsten van jongeren, maar hij organiseert ook activiteiten die niets met religie te maken hebben, zoals een voetbaltoernooi. “Zo zorg je ervoor dat verschillende religies met elkaar in contact komen zonder dat zij dit zelf door hebben,” aldus Manuputty.

Op het eerste gezicht lijkt het werk van de dominee niet nodig, maar al geeft de bevolking het niet graag toe, er heerst een spanning over het eiland die zelfs als buitenstaander voelbaar is. Islamieten en christenen leven nog steeds gescheiden. Zodra de avond valt bevindt iedereen zich weer in eigen religieuze kring. De driejarige oorlog heeft veel schade veroorzaakt die nog niet volledig hersteld is: mensen zijn hun huis kwijtgeraakt en moesten helemaal opnieuw beginnen. De haat die er jegens de ander heerste is, ook bij de dominee, niet zomaar verdwenen. Om nieuwe conflicten te voorkomen richt Manuputty zich met name op de burger, om hen te laten zien dat een oorlog geen enkele zin heeft. Hij wil de civil society sterker maken door een achterban die via sociale media de juiste informatie bericht – als de journalisten genoeg vredesartikelen publiceren, zal de gespannen sfeer op den duur wellicht helemaal verdwijnen en het eiland opnieuw één geheel worden.

Gerelateerde artikelen
Reacties
1 Reactie
  • Reintje Gianotten,

    De rol van journalisten lijkt mij dat ze opschrijven wat er gebeurt. Hoe naar en verschrikkelijk dat ook kan zijn.
    Conflicten aanwakkeren mogen ze niet, maar vrede stichten, dat is ook niet echt hun rol.
    Wel bijzonder interessant om te lezen hoe Manuputy poogt mensen tot elkaar te brengen.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Naar boven