Kamervragen naar aanleiding van deFusie artikel van Clara Stokhof

28 april 2015
Pixabay

Het artikel van Clara Stokhof vorige week over de gebrekkige kwaliteit van de universitaire lerarenopleiding deed veel stof opwaaien. De kritiek heeft zelfs Den Haag bereikt, waar de de PvdA fractie het artikel heeft gebruikt om vragen aan de Staatssecretaris te formuleren:

"Bij het lerarenregister was aanvankelijk de gedachte dat de beroepsgroep hierbij zelf de bekwaamheidseisen zou gaan bepalen zodat het een register voor en door leraren zou worden. Deze leden vragen of dit ook gebeurt. Zal het register nu ook gaan betekenen dat de lerarenopleidingen 5 Kamerstuk 33 410, nr. 15 5 ich meer moeten gaan richten op de vakkennis en de vaardigheden die leraren in hun beroepspraktijk als wenselijk ervaren? Hoe beoordeelt de Staatssecretaris in dit verband de klacht van studenten aan de universitaire lerarenopleidingen dat de universitaire lerarenopleidingen zich enkel van de tweedegraads lerarenopleidingen lijken te willen te onderscheiden door de kwantiteit van de opdrachten en (reflectie)verslagen in plaats van inhoudelijke verdieping? Zij vragen tevens welke invloed het kabinet heeft op de lerarenopleiding. "

Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/nds-tk-2015D15290.pdf