Flickr / Wetsun

IS vs al-Qaeda; de strijd om jihadistisch leiderschap

Het afgelopen half jaar werd het nieuws gedomineerd door de gestage opkomst en het spectaculaire succes van de islamitische terreurgroep ISIS. Hoewel er ook bij de mainstream media steeds meer inzicht komt in de organisatie van ISIS laten de omschrijvingen, definities en labels die worden gebruikt om de groep te duiden nog regelmatig te wensen over.

Een van de misvattingen die nog regelmatig de revue passeert is dat ISIS op een of andere wijze samenwerkt met al-Qaeda. Regelmatig treffen we in artikelen nog formuleringen aan als 'de aan al-Qaeda gelieerde groep ISIS', of equivalenten als 'the al-Qaeda offshoot', of 'Al-Qaeda-affilliate'.

Het is inderdaad zo dat de voorloper van ISIS, toen bekend als ISI, oorspronkelijk voortkwam uit al-Qaeda in Irak (AQI), een tak van al-Qaeda Central. Deze connectie en intensieve samenwerking is echter in de afgelopen jaren significant afgetakeld, en in de afgelopen zes maanden hebben de ontwikkelingen de breuk tussen de twee organisaties nog eens extra versterkt.

Het probleem van de ongenuanceerde beschrijving van ISIS in mainstream media is dat het de cruciale verhoudingen tussen IS en al-Qaeda simplificeert op exact de punten die voor een daadwerkelijk diepgaand begrip van de crisis in Irak van belang zijn. Irak is te gecompliceerd voor ondoordachte generalisaties en zwart-witte definities, zeker als het gaat om de constant veranderende allianties en loyaliteiten. In het geval van ISIS en al-Qaeda is het – om te kunnen begrijpen waar zowel de gevaren als de kansen liggen – van belang te begrijpen dat niet de samenwerking, maar de breuk tussen de twee organisaties cruciaal is.

Al-Qaeda en IS zijn directe concurrenten in de strijd om de toppositie in de jihadistische arena.

IS, tot voor kort bekend als ISIS, komt voort uit de Islamic State of Iraq (ISI), die op haar beurt weer voortkwam uit een combinatie van verschillende groeperingen, waaronder Al-Qaeda in Iraq (AQI), de Mujahedeen Shura Council in Iraq, en de Shund al-Sahhaba. Tot 2011 was ISI een ploeterende jihadistische organisatie, die alleen actief was in Irak. De eerste leider van ISI, Abu Musa’b al-Zarqawi, had in 2004 al trouw gezworen aan al-Qaeda. In 2012 sloot ISI, nu onder leiding van Abu Bakr al-Baghdadi, zich aan bij de opstand tegen president Assad. Al-Baghdadi stuurde zijn luitenant Mohamed al-Golani naar Syrie om de mogelijkheden voor ISI te verkennen. Aldaar richtte al-Golani Jabhat al-Nusra op, met als doel Assad ten val te brengen. Zowel al-Baghdadi als al-Golani waren officieel nog 'in dienst van' de grote leider van al-Qaeda, al-Zawahiri.

Onder leiding van al-Golani werd Jabhat al-Nusra al snel de belangrijkste speler in de strijd tegen het Syrische regime. Terwijl ISI in Irak aan invloed verloor werd al-Nusra voor moederorganisatie al-Qaeda steeds waardevoller. Meningsverschillen over strategieën en prioriteiten leidden al snel tot bittere rivaliteit tussen ISI aan de ene, en al-Nusra aan de andere kant. De ambitieuze al-Baghdadi wilde de groeiende populariteit van al-Nusra voor zijn eigen ISI gebruiken, en in April 2013 maakte hij bekend dat Jabhat al-Nusra was ontbonden en voortaan deel uitmaakte van ISI, die nu ISIS zou heten (Islamic State in Iraq and al-Sham). Hij eiste dat zijn vroegere luitenant al-Golani hem officieel als zijn meerdere zou erkennen. Al-Golani weigerde dit echter om tactische redenen. Bovendien had al-Baghdadi deze aankondiging gedaan zonder eerst met al-Qaeda leider al-Zawahiri te overleggen. In feite had al-Baghdadi een coup gepleegd, en al-Zawahiri was dan ook not amused.

Toen al-Golani bleef weigeren te buigen voor ISIS besloot al-Baghdadi zijn operaties dan maar eenzijdig uit te breiden, en in april 2013 stuurde hij honderden getrouwen naar Syrië om daar voor ISIS voet aan de grond te krijgen. Dit lukte al gauw, onder andere omdat er veel strijders van al-Nusra overliepen naar ISIS. Al-Baghdadi ontvoerde ook enkele commandanten van Jabhat al-Nusra die hij liet executeren. Escalatie van de strijd tussen de twee groepen was nu een feit. Voor al-Qaeda begon al-Baghdadi steeds onhandelbaarder worden. Met zijn arrogante houding en eenzijdige aspiraties met ISIS veranderde de ISIS-leider van een bondgenoot in een risicofactor. In februari 2014 was de maat vol en verklaarde al-Zawahiri officieel dat ISIS geen deel uitmaakte van al-Qaeda, en dat al-Nusra de enige vertegenwoordiging was van al-Qaeda in Irak en Syrie. Vanaf dat moment waren ISIS en al-Qaeda bittere rivalen.

De enige manier voor al-Qaeda om haar relevantie te bewijzen is een grote aanslag plegen.

Inmiddels is IS, tot grote frustratie van al-Qaeda, veel succesvoller gebleken dan Jabhat al-Nusra. Sinds eind 2013 heeft de groep grote delen van Syrië en Irak in handen, en is ze in staat gebleken deze gebieden te controleren met behulp van een mix van repressie, omkoperij, daadwerkelijke staatsvorming en een continue stroom van olie-inkomsten en financiering van donors uit de Golf. Daarnaast was er deze zomer natuurlijk het grote succes van het uitroepen van het 'Kalifaat' door Emir-turned-Kalief al-Baghdadi. Gezien het historisch belang van het Kalifaat in de islamitische doctrine is die claim van grote betekenis. De stichting van het Kalifaat is een enorme 'rallying call' gebleken voor internationale jihadi's die nu de mogelijkheid hebben zich te vestigen in de eerste echte Islamitische Staat ter wereld.

Tegelijkertijd echter zorgt juist deze claim voor nog meer verdeeldheid binnen de jihadistische arena, omdat veel moslims vinden dat al-Baghdadi zijn hand heeft overspeeld. Ook sommige radicale bewegingen zoals de internationale pan-islamitische organisatie Hizb ut-Tahrir, hebben zich openlijk tegen al-Baghdadi uitgesproken. Daarnaast heeft het uitroepen van het Kalifaat de breuk met al-Qaeda nog eens versterkt, aangezien al-Qaeda’s officiële 'einddoel' ook een Kalifaat is, en IS dit nu dus al gerealiseerd heeft. Dit betekent gezichtsverlies voor al-Qaeda, en een wake-up call voor al-Zawahiri.

Al-Qaeda en IS zijn nu directe concurrenten van elkaar in de strijd om de toppositie in de jihadistische arena. Al-Qaeda lijkt op dit moment de underdog in die strijd. Met haar snelle successen en gladde online pr-machine is IS vooral voor jonge jihadi's een stuk aantrekkelijker dan de oude garde van al-Qaeda, die -op een enkele onduidelijke videotape na- veelal onzichtbaar is. Tot die conclusie zijn ook enkele concurrerende jihadistische organisaties gekomen, waaronder zelfs een franchise van al-Qaeda zelf; al-Qaeda in the Islamic Maghreb (AQIM). De leider van AQIM, Sheikh Abdullah Othman al-Assimi, heeft al zijn steun uitgesproken voor IS, en ondermijnt daarmee impliciet het gezag van al-Zawahiri. Om dit soort burgerlijke ongehoorzaamheid binnen het al-Qaeda netwerk te voorkomen, en meer jihadistische zieltjes te winnen zal al-Zawahiri moeten bewijzen dat al-Qaeda nog steeds relevant is, en meer bestaansrecht heeft dan IS.

Daar ligt voor het Westen nu precies het gevaar van de huidige concurrentiestrijd tussen IS en al-Qaeda.

En daar ligt voor het Westen nu precies het gevaar van de huidige concurrentiestrijd tussen IS en al-Qaeda. Al-Qaeda is niet van plan zomaar haar positie op te geven. De enige manier voor al-Qaeda om op dit moment haar relevantie te bewijzen, en haar aantrekkingskracht voor nieuwe rekruten te versterken is precies datgene te doen waarmee ze 13 jaar geleden zo beroemd zijn geworden; een grote aanslag plegen. Hoewel het franchise-systeem ervoor heeft gezorgd dat al-Qaeda momenteel zeker aan core-strength heeft ingeboet, wil dat niet zeggen dat al-Qaeda Central niet in staat zou zijn tot een weliswaar verzwakte doch nog steeds vernietigende variant op 9/11.

Nu IS blijft groeien en jihadi's van over de hele wereld aantrekt, is er voor al-Qaeda geen tijd te verliezen. Een eventuele nieuwe aanslag zal dan ook niet een perfect geplande operatie zijn zoals 9/11, die jaren voorbereiding eist, maar een relatief ad-hoc in elkaar gedraaide actie. Het zal hoogstwaarschijnlijk ook niet gaan om een aanslag in het Westen zelf, maar om een aanval op een Westers doelwit in de regio. Helaas is met de aanslag op de Amerikaanse ambassade in Benghazi eind 2012 gebleken dat in de chaos van de nasleep van de Arabische Lente ruimschoots gelegenheid is voor een dergelijke actie.

Niet alleen om te begrijpen waar de gevaren liggen is het noodzakelijk om de verhoudingen tussen al-Qaeda en IS te kunnen duiden, ook voor het formuleren van een effectieve strategie is deze relatie van belang. Niet alleen creëert de inter-jihadistische concurrentie gevaren voor het Westen, het schept ook kansen. Maar om die kansen te kunnen grijpen is een beter begrip van de complexiteit van de Irak crisis noodzakelijk. Een goed begin daarbij zou zijn om – zelfs in de mainstream media – eens wat meer aandacht te hebben voor de nuance.

Gerelateerde artikelen
Reacties
6 Reacties
 • Florac Bosch,

  De bemoeizucht van Turkije!

  Turkije, onder leiding van Ottomaanse islamisten, steunt de Jihadisten van IS, Hamas, Moslimbroeders en Al -Nusra. Er is een ideologische verwantschap en het moslimland dat bij uitstek het Ottomaanse Rijk wil doen herleven, creëert nieuwe monsters! De ideologie van de moslimbroeders heeft hier alles mee te maken. De Turkse regeringspartij AKP, Erdogan en zijn islamitische broederschappen, die veelal ondergronds functioneren, hebben flink bijgedragen aan de creatie van IS en Al Nusra.

  Turkije, dat zich onder leiding van de islamitische president Tayyip Erdogan in snel tempo van Europa heeft afgekeerd en zich openlijk heeft aangesloten bij de islamitische kamp, onderdrukt Koerden; ontkent Armeense genocide, houd nog steeds een deel van Cyprus bezet. En nu willen ze invloed in Nederland.

  De arm van Turkije gaat ver!

  Turkije tracht zijn invloed uit te breiden tot de kleine EU landen. Turkse geheime dienst (MIT) rekruteert steeds meer jonge Turken in Nederland! Het directe Turkse overheidsbemoeienis met de turks-islamitische organisaties in Nederland vormt nu een gavaar!
  In een toespraak op 10 april 2012 zei R. Tayip Erdogan, dat de Turken binnen enkele tientallen jaren geheel Europa zullen overnemen. "Wij hebben al miljoenen landgenoten in Europa.We zijn jong, Europeannen zijn vergrijsd! Er zijn duidelijke tekenen dat Allah de Turken de overwinning zal schenken over Europa! op 2071 wordt uiteindelijk over het lot van Europa beslist, net als op 1071 het lot van de Byzantijse rijk...(1071 Battle of Manzikert, turken verslaan Byzantijnen; en veroveren een groot deel van Andalusië.) wanneer Turkije tot de EU wordt toegelaten, zullen er nog eens 150 miljoen bijkomen...." De lange arm van Turkije gaat gepaard met lange tenen. Nederlandse Turken bestaan niet. Ze zijn en blijven Turken. Ze moeten zelfs het Turkse leger in! Oftewel in vreemde krijgsdienst! Islamitische bewegingen onder leideing van hun machthebbers, maken gebruik van de instabiele situatie door spanningen te verscherpen in kleine EU landen:er worden steeds meer en meer moskeeën, islamitische centra's met duizenden mensen, koran schools gebouwd om de oorsporonkelijke bevolking af te schrikken en te laten vertrekken! Deze hardliners zijn voornamelijk salafisten. Turkse staat, steunt de salafistische organisaties in Nederland.

  Turkije ambieert een Tweede Ottomaanse Rijk

  Turken in Nederland willen dat Nederland gewoon in de invloedssfeer van Turkije komt: Erdogan: "De 2 miljard moslims in de wereld wachten op de opstand van het Turkse volk. We zullen in opstand komen. Met goedkeuring van Allah zal de rebellie beginnen". Recep T. Erdoğan.

  Turkse leider Erdogan, is niet alleen leugenaar maar ook hypocriet; in eigen land worden minderheden vervolgd, ontvoerd, gemarteld en geïntimideerd. AKP, de hele partij zit vol met de hongerige honden die het Westen als de duivel beschouwen... Erdogan's actie, is een duidelijke poging om hier zijn macht te verbreiden!

  De uitlatingen en kwalificaties van dictator Erdogan in het recente verleden over andersdenkenden dan hij zijn zeer verontrustend. Moskeeën bouw en hoofddoek export is weliswaar belangrijk voor de Turken die in Nederland via immigratie en hoge geboortes van geïndoctrineerde Turken een eigen enclave willen creeeren. Turken vormen nu de voorhoede van buitenlandse mogendheden die hun eigen nationaliteit en karakter willen behouden en zich afzetten tegen de Nederlandse samenleving die zij willen onderwerpen.

  De AKP zit in Nederland aan de knoppen van een reeks moskeeën. Turkse elite wilt een gesloten Turkse colonne hebben in Nederland, Turkse nationalisten willen graag een 'groep Turkije' in 2e kamer, en die zou als een soort aparte Turkse nationale fractie worden. Binnen de Soennitische sekte, is het traditie dat oorlog gevoerd kan worden op alle niveau's. Zij hebben het niet nodig openlijk een oorlogsverklaring te uitten. Met list, bedrog en valse dialoog kan gemakkelijk een oorlog gewonnen worden en de tegenstander merkt pas dat er oorlog is als hij lang en breed op de grond ligt.

  Turken willen eigen enclave stichten die verbonden is met Turkije. De hoofddoek is een vlag die turken op het hoofd van vrouwen planten om daarmee het veroverde gebied te markeren.

  Door de intensieve bemoeienis van Turkije vindt er meer en meer een bevolkingsverplaatsing. Het is jammer voor dit land dat de grote politieke partijen, kerken en ambtenaren door de niet bestaande vrije ˜immigrant˜ verblind zijn. Onder leiding van AKP, een toenemend aantal in Nederland wonende Turks-islamitische nationalisten, hun Moskeekoepel organisaties, Milli Görüs, Suleymancilar, Diyanet, Fetullah, Moslimbroeders etc.. die gelieerd zijn aan de ISIS, Al Qaede en Al-Nusra, zetten hun politieke en ideologische activiteiten, ongestoord voort: Jongeren en ook nu kinderen worden blootgesteld aan massale en leugenachtige vijandige campagnes. Men wilt echter niet de integratie, maar meer eigen nationale doelen te bereiken. Turken zijn sterk gepolitiseerd onder leiding van imams, Turkse staatsambtenaren, Süleyman-beweging, Milli Görüs, Diyanet en de Fethullah Gülenbeweging die de "Turkse diensten" in Nederland verzorgen. Export van deze Turkse politieke cultuur betekent inderdaad de export van structureel cliëntelisme. Maar ook van vriendjespolitiek, corruptie, discriminatie van onwelgevallige minderheden, misplaatst superioriteitsgevoel en eigenbelang in het politieke handelen. AKP leiders hebben herhaaldelijk gezegd Europa te willen veroveren "via de baarmoeders van onze vrouwen".

  Turkse islam van de Ottomaanse tijdperk is een nieuwe politieke fenomeen  geworden in Nederland. De integratie waartoe het westen oproept en waartoe het de moslims wil aansporen betekent het afstand doen van een deel van de cultuur die moet worden ingeruild voor de westerse cultuur en beschaving. De Ottomaans Turkse islam staat niet toe gedeeld te worden, en wordt geheel aangenomen met zijn credo en systeem en het is niet toegestaan om een deel van zijn wetten te verloochenen.

  De turken migratie met de Ottomaanse veroveringen-ideologie- is overgoten met een godsdienstig sausje - die wereldheerschappij nastreeft, o.a. door hun 5e colonne. Dat is een bom onder onze maatschappij!

  Te gek voor woorden!

  De geschiedenis van Turkije is vol met genociden als voorbeeld, 1.5 miljoen Armeense bevolking, meer dan 600 duizenden Alevieten, meer dan 720 duizend koerden.

  Laat staan de genocide op de Koerden en de vervolging daarvan. In Turkije, bijna alle kerken zijn omgezet in moskeeën of verandert in museum! Een paar jaar geleden verkondigde Erdogan nog dat Turken in Europa verraad pleegden aan hun Turkse vaderland en identiteit als zij daar zouden integreren. De situatie in Kobani en de rol van Turkije hierin is veelzeggend. Er is geen reden om de "trots van Erdogan" te ontzien. De Turk weet al dat wij een slap en laf kabinet hebben die uit angst voor escalatie gaan kruipen voor ze. En dan nu de tweede slag', ze willen 'inspraak'...! Waar halen ze het gore lef vandaan.

  Turkije kan beter ervoor zorgen dat ze van die dictator met achterlijke ideeën worden verlost ipv zich met ons te bemoeien. Hieruit blijkt dus wel degelijk de lange arm van Turkije. Turkije heeft niets over Nederland(ers) te zeggen, want dat laat de soevereiniteit niet toe. Laat Turkije eerst maar eens in enigenland orde op zaken stellen, u weet wel, de massamoord van Armeniërs, discriminatie van vrouwen,onderdrukking van de Koerden etc etc. Turkije is een dictatuur en schendt mensenrechten op grote schaal. Turkije moet zich zeker niet bemoeien met een van de meest democratische, een van de meest gulle en een van de meest gastvrije landen ter wereld. Probeer als buitenlander een kerk te bouwen in Istanboel of in de regering te komen.
  Het is een schande dat de Turken na 50 jaar nog steeds niet de moeite hebben genomen om te integreren. Dat ligt echt niet aan Nederland hoor want dat hebben ze nog in geen enkel ander Europees land gedaan. Er zijn nog genoeg mensen die dromen dat het uiteindelijk wel gaat lukken maar we weten allemaal dat dromen bedrog zijn !
  De mensenrechten in Turkije zijn een lachertje. De Armeense genocide, waarbij meer dat een miljoen Armeniërs door Turkije zijn afgemaakt, wordt gewoon ontkent. Koerden hebben nog geen rechten, sterker nog, er mag in Turkije niet over de genocides gesproken worden. Doe je dat wel dan ga je meteen de bak in. Stel je voor de Turkse regering die zich wenst te mengen in ons integratiebeleid, een regering die IS geen strobreed in de weg legt, een regering die haar wil aan Nederland wil opleggen.....Je moet er niet aan denken.

  Turkse leiders moeten eens een hand in eigen boezem steken voordat ze kritiek hebben op een democratische rechtstaat als Nederland...Turkije moet zich in eerste instantie afvragen waarom er miljoenen Turken hun land wilden verlaten. Zolang 8.6 miljoen Turken, om wat voor reden dan ook, hun land verlaten, moet Turkije gewoon dimmen.

  AKP leiders willen helemaal niet dat Turken integreren in Nederland!

  Waarom zijn er eigenlijk zoveel Turken hier en lopen ze er na jaren nog net zo bij als in Turkije ? Omdat ze in Turkije blijkbaar geen droog brood kunnen verdienen of dat ze het hier wel heel gemakkelijk kunnen krijgen of verdienen. En twee, omdat het turken zijn, moslims, die het liefst Nederland willen veranderen in een islamitische staat. AKP leiders willen helemaal niet dat Turken integreren in Nederland. Die willen Turkije uitbreiden met Nederland als provincie. Maar niemand wil het zien of durft het te zeggen. Want dat ligt natuurlijk weer 'gevoelig' en zijn ze weer 'gekwetst'.
  Juist de bemoeienis van Erdogan en de moskeeën hebben er voor gezorgd dat de integratie mislukt is.

  Er is wel meer mislukt in Europa...De integratie zal nooit in geen enkel Europees land werken, zolang de Islam hier de baas wil gaan spelen en de leer van verzonnen boeken wil opdringen aan vooral mensen die niet meer in de middeleeuwen leven en waarvan de meeste niet meer in sprookjes en leugens van dien geloven ! Turken zijn geen verrijking van de maatschappij omdat ze een complete sub -maatschappij hebben gemaakt. Compleet met winkels, scholen, buurthuizen enz. Dat de integratie is mislukt mag duidelijk zijn.Waarom is het integratieprogramma in Europa mislukt? Mede dank zij de bemoeizucht van Turkije en Marokko zelf en wat te denken van de dubbele paspoorten ?

  Na honderden miljoenen aan subsidies te hebben verstrekt om stemmen te krijgen blijkt nu dat de politiek al die jaren alleen maar heeft toegekeken of de Turken wel goed bezig waren om Turk te blijven het is ze gelukt toch ? Het moet toch niet gekker worden in dit land. Laten wij ons straks regeren door regeringen van in ons land wonende minderheden?

  Met Vriendelijke Groeten.

  Victor Leman, Florac Bosch, S. Leobergen, A. Thores, Lidya Dekker. N. Korse. S. Ellen Krans

 • FLORAC BOSCH,

  In 1962 waren er ongeveer 120 000 moslims in Europa, nu 68 Miljoen!
  Kolonisatie van Europa gaan onverminderd door! Elite's staatspolitiek is een grote ramp geworden voor de hele civilisatie! Terwijl het snelle voortplanting een heilige plicht van alle moslims is, en hierdoor altijd een grote overschot van moslims ontstaat, weigeren huidige machthebbers een realistische beleid toe te passen..
  Overbevolking van Moslimlanden is vaste gegevens en dit komt door de hun wwanzinnige barbarse cultuur...
  Non stop groei en overbevolking is de basis van alle burgeroorlogen in Moslimlanden. Van Bangladesh, Pakistan, Irak, Syrie, Turkije, Libie, Soedan tot Marokko zien we overal islamitische overbevolking probleem. Sinds jaren 70 kunnen ze hun bevolkingsoverschot zonder problemen naar Europa verplaatsen. 
  Het gevaar is dat deze moslims nu met een nog grotere overschoot, hele Europa kunnen koloniseren! Ze komen nu met de miljoenen binnen...Bevolkingsgroei van moslims onder speciale omstandigheden is sneller dan de ratten voortplanting!!
  Abnormale groei van Moslims en gevolgen daarvan, jihad oorlogen, zelfs de regionale oorlogen hebben niks mee te maken met de mensenrechten. Ratten of konijnen voortplantingen botsen ook met iets anders!
  EU leiders willen de waarheid niet zeggen tegen hun eigen bevolking! Binnenkomende massa moslims is juist de slachtoffer van barbarse Islam zelf.

  De creatie van een constante overbevolking via een niet- naturelle weg is een grote wapen voor de Islam. Het is een wet in Islam en bedoelt voor de dominantie van hele wereld! De migratiestromen die de laatste jaren op gang komen de verkeerde oplossing zijn voor het probleem van de overbevolking. Wat ons hier in Europa betreft zullen we iets moeten verzinnen dat Arabieren, Turken, Pakistanen en Afrikanen in staat stelt hun eigen overbevolkingproblemen op te lossen zonder die te exporteren naar Europa.
  In 622 was Mohammed ook een migrant, dan wel een vluchteling. En hier begint het succesverhaal van de islam. Uiteindelijk was Mohammed in staat om in minder dan een decennium in Medina een regime te vestigen.

  EU leiders willen niet stoppen met het import van moslims. Door hun waanzinnige staatsdoctrine komen er steeds meer Allah Akbar terroristen naar Europa! Hun heilige Jihadisten komen steeds dichterbij.
  EU commissie stelt zich bij de immigratie uit moslimlanden op het standpunt dat vrijheid van godsdienst nu eenmaal tot de mensenrechten behoort. Brengt een godsdienst, of de cultuur die aan die godsdienst hangt, een verhoogde criminaliteit mee en andere sociale Unfug, dan moet dat op de koop toe worden genomen. Dat vond men in elk geval lange tijd. Maar zo’n standpunt met ernstige sociale consequenties kan een overheid niet innemen alleen omdat er godsdienstvrijheid aan te pas komt. Daarmee zijn ze behoorlijk de fout ingegaan, vooral ook omdat ze de immigranten niet gedwongen hebben van die cultuur afstand te nemen.
  Europa met het importeren van miljoenen islamitische vluchtelingen en immigranten tegelijkertijd hun haat en permanente oorlog tegen de beschaving binnenhaalt en hiermee heeft de allerergste cultuur zich razendsnel verspreidt over de hele continent!
  Corrupte elite helpt de werelddominantie van de islam via demografie! EU leiders weten dat het los gezien van de immigratie, en alleen uitgaand van de voortplantingvoorspellingen zullen in Europa in 2040 de meeste moslims in Groot-Brittannië wonen, op de voet gevolgd door Frankrijk en Duitsland. Huidige leiders versnellen alleen dit gaande proces...
  Een vuile strijd van jonge moslims in Europa lijkt onafwendbaar!
  Met zulke vrienden heb je geen vijanden nodig. Europa is hiervan op dit moment het grootste slachtoffer. Europa wordt daarom gedestabiliseerd en ook volgepropt met wapens. Dit leidt er toe dat je zorgt dat gebeurt wat altijd gebeurt als er teveel moslims zijn nl. oorlog. Met een Islam die altijd dwingend is, is het immers buigen of barsten. 

  35 jaar geleden was twee derde van de Moslims hier illegaal het land binnen gekomen.
  EU leiders blijven steeds nieuwe Paarden van Troje importeren onder de mom van menselijkheid maar vergeten dat het de voorhoede van de mogelijke toekomstige bezetters is.

  Het gevaar zit hem vooral in het Westerse heulen met de islam. Vele malen gevaarlijker dan demografie. Helaas is het juist de Europese leiding die de moslims daarbij steunen en financieren. De bezetter heeft een ultieme handlanger!
  Islamitische leiders begrepen al gauw dat hen zo op een presenteerblaadje werd aangeboden wat zij in 14 eeuwen durende aanvalsoorlogen tegen het ongelovige Westen niet konden bereiken. Namelijk de verovering en onderwerping van heel Europa aan de islam. 

  Het krijgt weinig weerstand en de EU machthebbers werken als vrijwilliger voor de Islamitische invasie! Daarbij komt dat de meeste imams, betaald door de Turkije, Pakistan, Marokko, Saudi Arabië, Katar of gelijk welke andere extreme geldschieters, hen wijs maken dat dit door de macht van Allah komt die dit alles voor hen organiseerde, zoals door hun profeet voorspeld.

  Vanwege eigen belangen willen de corrupte leiders dat Turkije lid wordt van de Europese Unie. Frankrijk en Duitsland hebben voorgesteld dat er onderhandelingen worden gestart!
  Als Turkije toetreedt zullen niet alleen 80 miljoen moslims zich voegen bij 480 miljoen burgers van de Europese Unie. De grootste, een eindeloze volksverhuizing gaat dan pas beginnen. Daarom willen Turken ten koste van alles lid worden bij EU!!
  Turken kunnen dan niet meer gestopt worden! De religieuze wortels van deze Turken trekt nog 600 á 800 miljoen Moslims richting Europa!!
  Deze enorme massa kunnen zich dan overal vestigen, van de Noordkaap tot Sicilië, van Ierland tot de Bosporus. Zoals de Economist schreef kan wellicht ook Marokko straks op de deur van Europa kloppen, en waarom zou Irak zich later ook niet melden ?

  Waarom heeft voor Turkije en voor alle Islamisten het EU-lidmaatschap de allerhoogste prioriteit?
  Al-Qaeda, Hamas, de Moslimbroederschap, Al-Shabab, Boko Haram, Taliban, Al Nusra etc.., wachten af voor de Turkse EU-lidmaatschap!

  Is dit niet zo vreemd dat de aanhangers van de politieke islam tot de felste voorstanders van het EU-lidmaatschap behoren!

  Juist de islamitische partijen de grootste voorstanders van het EU-lidmaatschap zijn!!!

  Vooral deze moslimfundamentalisten zullen het allereerst en in de grootste aantallen naar West Europa trekken. Zij geven daarmee gehoor aan de veelvuldig herhaalde opdracht van de profeet om te emigreren en de hele wereld met geweld te onderwerpen.
  In dat streven worden de Moslims gesteund door verdwaasde EU leiders die hen daartoe voorziet van uitkeringen, subsidies, gezondheidszorg, huisvesting en het openlijk gedogen van hun misdadige leer.
  Dankzij gratis bezorging van jarenlange hoge uitkeringen, gesubsidieerde huisvestigingen en enorme kinderbijslagen groeien Moslims buitengewoon snel in hun nieuwe broedplaats en hebben nu een grote overschot: ze noemen zich als nieuwe bezetters!
  Met terreurnetwerk Al-Qaida verbonden moslims worden ook als gematigde groep gepresenteerd door de verraderlijke politici! In de grote steden die op het punt staan binnen een of twee decennia een islamitische meerderheid krijgen, zijn er steeds meer georganiseerde Moslimbendes!

  De verdwaasde leiders van de EU commissie slaan daarmee zelf de bodem uit hun advies, maar zij zijn te verblind om dat in te zien. Door hun invloed op de regering en de media zijn deze dwazen gevaarlijker dan IS strijders omdat zij onze samenleving van binnenuit ondergraven. 

  Heel Europa wordt echter wel economisch ontwricht door de toevloed van miljoenen islamitische uitkeringstrekkers. De dooddoener dat immigranten noodzakelijk zijn om de lasten van de Europese vergrijzing tegen te gaan is onzinnig. 
  Toch blijven de politieke partijen en de overheid hardnekkig vasthouden aan de Turkse toetreding, voornamelijk huidige afvallige leiders, die minstens zo gevaarlijk zijn als moslim extremisten aan wie zij ons uit willen leveren.

  Men vergeet weer dat dit een onomkeerbare valkuil is. Als het doorgaat, als turken visa vrij kunnen reizen, bestaat Europa over 20 jaar niet meer!! Daar er nu al meer dan een 60 miljoen niet-geïntegreerde mensen uit moslimlanden binnengedrongen zijn.

  Hoe is het mogelijk, dat onverantwoordelijke Europese politici in onophoudelijke mediacampagnes de bevolking rijp blijven maken voor Turkse toetreding ? Hebben de miljoenen moslims, die in de Europese Unie leven al niet genoeg problemen opgeleverd ? Vergeet men dat de grote Europese steden al grotendeels zijn geïslamiseerd met alle rampzalige gevolgen van dien.
  Turkije wordt voor veel islamitische landen het breekijzer voor toelating tot Europa. Daarmee wordt de islamitische heilige oorlog van Azië en Afrika verplaatst naar Europa. Dat kan bovendien de last van deze onderontwikkelde landen en hun miljoenen analfabete migranten financieel-economisch niet overleven. 

  Voor de derde keer in 13 eeuwen is de Islam in staat om voet aan de grond te krijgen in Europa.

  EU leiders willen het niet weten dat dit gebod van Mohammed een onveranderlijke Jihad Wet van het Ottomaanse Rijk (Turken) was in de jaren 1300 tot 1918, het einde van de Eerste Wereldoorlog! Dit Grote Gebod dreef de Ottomaanse Moslimtroepen om ieder jaar 600 jaar lang oorlog te voeren, maar de Europeanen schijnen van hun lessen niets te leren!

  EU leiders kunnen zich niet herinneren dat er iedere zomer Moslim troepen naar Europa trokken om vrouwen die er goed uitzagen voor Moslims te verzamelen die ze als maîtressen aan moslim mannen in gebruik gaven naar de rank of status die zij in het land hadden!
  EU leiders willen zich niet herinneren dat op de zelfde wijze Moslim troepen Christen jongetjes van 6 tot 12 roofden om van hen Moslimsoldaten te maken, eerst werden ze aan Moslimgezinnen gegeven om ze tot Moslims te maken en als ze de juiste leeftijd hadden werden slechts ongehuwde Moslimsoldaat om tegen niet Moslims (hun eigen volk) in Europa te gaan vechten tot dat ze op hun 60-tigste met pensioen gingen.
  De EU leiders  kunnen zich niet meer herinneren dat het Ottomaanse Rijk (Erdogan ' droom) hun Moslim troepen uit geroofde Christenkinderen vormden, en niet van het Turkse geslacht, de Yeni Charies (Janisaren) genoemd, als nieuwe soldaten van 1330 tot 1826. Bijna 500 jaar lang schudde Europa onder deze militaire Moslimmacht, die uit geroofde Christenkinderen bestond ze volgden Mohammed's gebod van Surah 9:29!

  EU leiders kunnen zich niet meer herinneren dat het levenswerk van Mohammed het oorlogsvoeren voor allah was, zijn Jihad voor allah, zodat hij kon vergaren wat hij voor allah en zichzels als allah's boodschapper wenste, d.w.z. 'de oorlogsbuit', zoals in Surah 8:1 vermeld staat.
  Eu leiders kunnen niet begrijpen dat Moslims oorlog tegen niet-moslims moeten voeren zoals dat door Mohammed bevolen is totdat de niet Moslims zich voor hen nederbuigen en nederig instemmen om welke oorlogsschattingen Moslims zich ook wensen te betalen zoals in Surah 9:29 staat.

  Westerse leiders geven aan Moslims toestemming om Moskeeën te openen om de Koran aan hun kinderen te leren, daarna geven ze Moslims de schuld als zij als toegewijde volgelingen van de Koran hartstochtelijke IS of Al Qaida strijders worden!

  De onbetrouwbare, manipulerende reguliere media en Politiek steunt Islamitische invasie in Europa!

  Obama, Hollande, Cameron, Merkel en Clinton propageren alsof alleen de rijke olie sjeiks, Turkse Arabische dictators de echte moslims zijn, dus niet de Jihadisten! Terwijl, de heilige oorlog (gewelddadige Jihad) de belangrijkste onderdeel van Islam is, probeert de elite dit kunstmatig los te krijgen en een andere imago, een niet bestaande imago te creëren voor de gewelddadige Islam!
  Hierbij willen ze hun gewelddadige islam te redden! Olie sheks en als gematigd gepresenteerde Turken, salafisten zijn juist de echte Jihad leiders! Westerse leiders werken op deze manier als PR werknemers voor de Jihad leiders!
  EU leiders liegen: massa moordenaars Mohammedanen, Jihadisten die islam verspreiden worden niet als moslim gepresenteerd! Corrupte Westerse leiders proberen elke keer Islamitische Jihad activiteiten gescheiden te houden van de Islam zelf om hun echte imago te verbergen.

  Door de westerse media en politiek, worden Moslim organisaties, als IS, Al Qaida, Al-Nusra, Boko Haram, Al Shabab, Taliban etc.. niet - islamitisch gepresenteerd! Dwazen proberen op deze manier de ware gezicht van Islam te redden en eigen bevolking te laten bekeren!
  Ze willen niet dat de westerse volkeren de ware gezicht van Islam kunnen zien! Hiermee willen ze de echte karakter van Islam verbergen en de bevolking afleiden!

  Ze willen niet dat men wakker wordt en zich verdedigt tegen de invasiemacht! Hierdoor wordt dus islamitische jihadisten steeds gemakkelijker gemaakt naar Europa te komen.

  Terwijl in steeds meer landen de onvrede over en het verzet tegen de massale moslim immigratie groeit gaat de Europese Unie onverminderd door met het islamiseren van Europa.
  Deze brutale machthebbers importeren nog miljoenen moslim, ze geven toestemming naar Europa te komen om hun Moslim geloof in praktijk te brengen d.w.z. de geboden van Mohammed in heel Europa!

  Helaas deze geïmporteerde moslims massa gaat terug naar het geloof van hun voorvaderen. Wat bracht dat voort? Slavernij, gewelddadige jihad, vrouwenonderdrukking, vrijheidsonderdrukking, discriminatie, antisemitisme, en het toepassen van oergeweld.
  Dan zul je pas de Europese onwetendheid zien als ze voor zeker de graven van hun kleinkinderen graven!!

 • eva verhoye

 • Mathis becu

 • Islamisering of burgeroorlog: ziedaar de trieste keuze waarvoor de Europeanen de komende jaren zullen staan...Op BNR zegt VVD-Kamerlid Ybeltje Berckmoes dat West-Europa in ‘Eurabia’ kan veranderen. Ze bepleit een immigratieverbod voor jongemannen uit het Midden-Oosten. “Het mengt voor geen meter”, zegt Berckmoes. “Ik zie daar een bedreiging. Dat door de enorme bevolkingsgroei daar de angry young men uit Afrika en het Midden-Oosten hiernaartoe komen, dat moet gewoon stoppen.De grenzen moeten dicht.”En het is voor het eerst dat een VVD’er over ‘Eurabia’ spreekt: tot nu werd de term alleen door de PVV gebruikt…

  Wat in 732 en 1683 niet lukte, lukt nu wel: de verspreiding van de Islam in West-Europa. Tweemaal leek de Islam gewapenderwijs voet aan de grond te zullen krijgen in het Westen.Beide keren mislukte dat. Maar nu wonen er op West-Europees grondgebied meer moslims dan ooit tevoren. Zonder dat er oorlog voor is gevoerd.Anders dan in de achtste en in de zeventiende eeuw wil de Islam Europa dit keer niet veroveren met het kromzwaard, maar via demografische groei, via bekering en missionering en via immigratie.Jihad(betekent oorlog voeren tegen de niet-moslims met als doel de islam te vestigen) kent vele facetten, waarbij “jihad door het zwaard” er slechts één is.En ‘al–Hijra’(migratie/de vorming van geïsoleerde moslimgemeenschappen in het te veroveren gebied) is ook een.Ondertussen zijn ze in West-Europa al met zo’n 30 miljoen,die zullen West-Europa binnen een paar decennia in een islamitisch kalifaat veranderen…

  Volgens het PEW Research Centre zal het aantal moslims in Nederland groeien van 1 miljoen in 2010 (6% van de bevolking) tot 1,6 miljoen in 2050 (9,4% van de bevolking). In dezelfde periode zal het aantal christenen in Nederland afnemen van 8,4 miljoen (50,6%) in 2010 tot 6,75 miljoen van de bevolking (39,6%) in 2050. Als die trend zich zo doorzet zal Nederland binnen niet al te lange tijd een islamitisch land zijn.In Libanon was er maar een generatie nodig om een duidelijke kristelijke meerderheid in een duidelijke moslim-meerderheid te veranderen.En in Maleisie was een moslimpercentage van 51% genoeg om de islamitische republiek uit te roepen….

  De ‘sluipende islamisering’ in West-Europa is in volle gang.We stevenen af op het einde van de Europese en Nederlandse samenleving zoals we die nu nog kennen. En als je een beetje om je heen kijkt in West-Europa, dan zie je dat in het achttiende arrondissement in Parijs op vrijdag de straten worden afgesloten. Dat er in Frankrijk 718 zones zijn waar de politie niet of nauwelijks meer komt. Dat Londen en andere steden in Engeland volhangen met stickers met de waarschuwing: “U betreedt een sharia-gecontroleerde zone“. Dat overal de moskeeën als paddenstoelen uit de grond schieten. Dat in bijna alle Europese landen inmiddels is toegegeven dat de multiculturele politiek, zeg maar de integratiepolitiek, heeft gefaald, die de staatskas miljarden heeft gekost en die totaal niets heeft opgeleverd.De geschiedenis geen gevallen vermeldt, waarin de integratie van islamieten binnen de niet islamitische samenleving geslaagd is!…

  De nationaliteit van de moslim is zijn geloof.Hij kan geen vaderland hebben, behalve dat waar de religie van Allah regeert.En een ware moslim kan niet in een democratische rechtsstaat te leven, want in een democratie worden de wetten door de mensen gemaakt. De ware moslim erkent slechts de wet van Sharia/Allah. Mohammeds eigen leven moet voor moslims als voorbeeld te dienen,de Koran vermeld dit 91 keer:„Laat de gelovigen geen ongelovigen (d.i. niet-moslims) als vrienden verkiezen boven de gelovigen”(Koran-3: 28)…„Vermijd vriendschap met Joden of christenen. Doet u dit toch, dan zal Allah u beschouwen als een van hen”(Koran- 5:51)…De Islam is niet op aarde gekomen om naast andere godsdiensten te bestaan, maar om wereldwijd te overheersen(„De heerschappij is alleen voor Allah”-Koran:12:40)…

  Terwijl liberale westerse leiders spreken over tolerantie, onderhandelen en coëxisteren in een multiculturele samenleving, wijzen de feiten van de geschiedenis in de tegenovergestelde richting. Bijna 1400 jaar lang was de relatie tussen de Islam en het Christendom stormachtig en bloederig door veroveringen en heroveringen, moorden en vergeldingen.Die kruistochten waren overigens een soort contrajihad tegen een vijand die in oorsprong hele christelijke regio’s had geïslamiseerd…Het is een in de islamitische traditie verhaald feit dat Mohammed rooftochten organiseerde, oorlogen voerde en mensen liet vermoorden, zoals de joden van de Qurayza-clan. Dat kan je in de hadith teruglezen.Wat de Koran zelf over Mohammed vertelt, laat zien hoe een aanvankelijk zachtmoedige, haast onzeker overkomende idealist zich ontpopt tot een vastberaden en oorlogszuchtig veroveraar. De Medinische verzen in de Koran –ontstaan na het gedwongen vertrek van Mohammed van Mekka naar Medina– zijn een stuk radicaler van toon dan de Mekkaanse. Het is dan ook geen toeval dat de Koranteksten die radicale moslims vaak gebruiken om grond te geven aan hun idealen bijna allemaal uit die latere periode stammen…En mensen zeggen dan vaak: maar er zijn ook goede moslims. Ja, in de Tweede Wereldoorlog waren er ook goede Duitsers…”De Jihad is een plicht voor ELKE MOSLIM!”-Koran/soera 2, vers 216)… En moslims die niet meedoen aan deze strijd ,worden hypocriet genoemden en gewaarschuwd dat ze naar de hel gaan….

  Na iedere aanslag haasten politici zich om vanop hun ivoren toren uit te roepen dat dit alweer niets met de echte islam had te maken. Dat waren criminelen en moordenaars, die ‘de religie van de vrede’ hadden ‘gekaapt’.En om de ISLAM niet te hoeven betichten van geweld en terreur, hebben niet-islamitische westerlingen en sommige verwesterde moslims zijn er twee islams.De ene is verlicht, open, vredelievend, een godsdienst van liefde, tolerantie en vrede – en dit zou de godsdienst zijn zoals die door een overgrote meerderheid in alle rust wordt beleden. De tweede Islam is obscuur en in zichzelf gekeerd, sektarisch, fanatiek en oorlogszuchtig.De uitvinding van ’de twee islams’ is heel praktisch omdat het de niet-islamitische westerling geruststelt over het karakter van de Islam. Maar het is ook een grote leugen omdat er maar één ISLAM is. Eén ISLAM die niet twee gezichten heeft, maar verschillende aspecten. Het mystieke aspect en de terreur zijn twee extremen. Hiertussen bevinden zich vele facetten die altijd naast elkaar hebben bestaan en die alle uit dezelfde bron komen: de Koran…

  „ Het vechten is voor u voorgeschreven.”(Koran 2:216)…„Strijdt tegen hen. Allah zal hen door uw handen straffen en hen vernederen.”(Koran-9:14)…„ Een Kafir/niet-moslim/ mag geterroriseerd worden”(Koran: 8:12)… „Bestrijd hen tot er geen Kerk meer is en de religie alleen nog die van Allah alleen zal zijn!”(Koran 2.193)…„De Islam is in een eeuwige oorlog met de niet-islamitische wereld” (Koran 4:76, 60:4)… „Tussen ons en u is vijandigheid en haat VOOR ALTIJD totdat u gelooft in Allah alleen!” (Koran 60.4)….Sterven voor de zaak van de ISLAM in een fysiek gevecht (de jihad) is zelfs de enige manier om zeker in het paradijs te komen.„ Allah zal de strijders boven stilzittenden doen uitblinken door een grote beloning”-cf. Koran 4, vers 95…

  Catherine Keyl ergert zich eraan dat de media bijna niet durven te wijzen naar de rol van de islam bij de recente aanslagen in Sri Lanka.Dat heeft ze gezegd in Spraakmakers op NPO Radio 1.Er vonden op paaszondag kort na elkaar acht aanslagen plaats in Sri Lanka, waarbij drie katholieke kerken en drie luxe hotels het doelwit waren. De islamitische terroristen vermoordden honderden mensen. Als land met christelijke roots moeten we het meer opnemen voor de slachtoffers, vindt ze.We schamen ons bijna voor onze cultuur, aldus Keyl. “Ik heb altijd een beetje het gevoel dat de media zich een beetje gegeneerd voelen om het voor christenen op te nemen.”…De Duitse krant Welt Am Sonntag heeft een overzicht geplaatst van 31.000 (!) islamitische terreuraanslagen sinds 11 september 2001, waarbij in totaal 146.000 doden vielen…

  “Islam is geen religie, maar een politieke, haatdragende ideologie. Noem een islamitisch land en vertel wat je ziet. Achterlijkheid. Armoede. Dictatoriaal bestuur. Onwetendheid”,zei de Syrisch-Amerikaanse psychiater Wafa Sultan…Bewegingen, en dus ook ideologieën, die van het begin tot het eind van het leven en van dag tot dag alles willen bepalen voor mensen, noem je ideologieën en geen godsdienst.Een ideologie betekent dat het leven van iemand, zoals beschreven in handvesten, boeken en manuscripten, van geboorte tot overlijden en van opstaan tot de volgende morgen weer opstaan, wordt bepaald door allerlei gedragingen en dat de wetten van boven worden opgelegd. Dat is heel simpel. Dat zie je in het communisme, dat zag je in het nazisme en dat zie je ook bij de Islam met bijvoorbeeld de Sharia. Je ziet het ook in de handboeken. Daarin staat bijvoorbeeld dat mensen het leven van Mohammed moeten naleven. Dan ben je far beyond godsdienst; dan ben je gewoon een ideologie…

  Deze vier kenmerken zijn van een religie:1. Het behoren tot een religie moet een persoonlijke keuze zijn; 2. Geen enkele religie mag eisen dat diegenen die de religie verlaten gedood moeten worden; 3. Een religie mag nooit bevelen om diegenen die niet tot de eigen religie behoren te doden of te onderwerpen; 4. Een religie moet in overeenstemming zijn met de fundamentele mensenrechten. Aangezien de islam strijdig is met elk van deze vier karakteristieken, kan de islam niet als een religie worden beschouwd…En voor een dergelijke ideologie mag in een vrije samenleving geen plaats zijn…

  En wie vandaag niet wil zien hoe gevaarlijk de ISLAM is inzake alle persoonlijke en maatschappelijke facetten, is als degene die het nazisme als een voorbijgaand fenomeen beschouwde. Niet voor niets rangschikte de bekende Duitse historicus Ernst Nolte het islamfascisme bij politieke ideologieën als communisme en nazisme. De Franse socioloog Jules Monnerot sprak over het communisme als de islam van de twintigste eeuw, al zou men dit dictum in onze nieuwe eeuw rustig kunnen omdraaien en de islam als het communisme (of het nazisme) van de eenentwintigste eeuw kunnen bestempelen.Iedere gek kan zien dat de moslim cultuur en de westerse cultuur enorm botsen en eigenlijk niet samen kunnen gaan.Religie biedt een basis voor vrede, mensenrechten, vrijheden en gerechtigheid.Elke interpretatie die het tegendeel beweert, waaronder misbruik van religie om conflicten aan te wakkeren, is verkeerd en bedrieglijk…

  Mohamed en de Koran kan je niet hervormen! Iedere geloofsgenoot, die niet ieder woord van Allah, dus de hele Koran, letterlijk accepteert, geen echte moslim is, en feitelijk een afvallige die de doodstraf verdient:“Een afvallige zal branden in de hel”-Koran2:217…“Wie de Koran maar gedeeltelijk gelooft, zal naar de hel gaan”-Koran 2:85… Europa gaat er onverminderd mee door zichzelf te vernietigen, en denkt nog altijd dat wij de halve wereld kunnen opvangen en onderhouden. Aan dit tempo zal het zelfs geen jaren meer duren vooraleer Europa zichzelf in totale chaos en (burger)oorlog heeft gestort.Stop islamisering Europa en behoud de Nederlandse cultuur en waarden…

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Naar boven